Urząd Miejski w Radomiu

symbol AW

 

 

Samodzielne stanowisko Audytu Wewnętrznego

Beata Tuzimek

ul. Żeromskiego 53

pok. 256, tel. (48) 36 20 286

e-mail: audytor@umradom.pl

 

 

Do zadań stanowiska należy:

1. systematyczna ocena kontroli zarządczej w celu uzyskania obiektywnej i niezależnej oceny jej adekwatności, efektywności i skuteczności, w szczególności poprzez:

1) opracowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego,

2) realizację zadań audytowych planowanych,

3) realizację zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Radomia,

4) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu.

2. czynności doradcze, w tym formułowanie uwag i wniosków w celu wprowadzenia usprawnień, o ile ich cel i zakres nie naruszają zasady obiektywizmu i niezależności audytora,

3. współpraca z komórkami organizacjami Urzędu, kontrolą wewnętrzną, gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami kontroli zewnętrznej w zakresie realizowanych zadań.

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 30.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry