Urząd Miejski w Radomiu

Symbol MRK

 

 

Miejski Rzecznik Konsumentów

Włodzimierz Zieleziński

ul. Struga 1

e-mail: rzecznikkonsumenta@umradom.pl  

tel. (48) 36 20 909

tel. (48) 36 20 910

 

 

Do zadań Rzecznika należy:

1. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony Ich interesów,

2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,

3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

4. wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów (w uzasadnionych przypadkach),

5. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,

6. występowanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie oraz do Prezesa UOKiK,

7. kontrolowanie używania języka polskiego w obrocie z konsumentami i kierowanie wniosków o ukaranie przedsiębiorców w tym zakresie,

8. składanie rocznego sprawozdania ze swojej działalności.

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 12.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry