Urząd Miejski w Radomiu

https://www.bip.radom.pl/ra/urzad-miejski/wydzialy-biura/koordynator-do-spraw-do/51109,Koordynator-do-spraw-dostepnosci.html
19.06.2024, 00:35

Zespół roboczy ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno–komunikacyjnej

W Urzędzie Miejskim w Radomiu na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia nr 2867/2021 z dnia 1 października 2021 powołany został Zespół roboczy ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno–komunikacyjnej w następującym składzie:

1) Przewodniczący Zespołu – Koordynator ds. dostępności – Pani Dorota Banaszkiewicz
2) Z-ca Przewodniczącego – Pan Jan Gniadek
3) Członek Zespołu – Pan Rafał Kościuk
4) Członek Zespołu – Pan Karol Mostowski.

Do zadań Koordynatora ds. dostępności oraz zespołu roboczego należy w szczególności:
1) wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów Urzędu w zakresie zapewnienia ich dostępności;
2) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Radomiu;
3) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miejski w Radomiu, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
4) monitorowanie działalności podejmowanej przez Urząd Miejski w Radomiu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:
Koordynator ds.dostępności Pani Dorota Banaszkiewicz tel. (48) 36 20 786,
adres do korespondencji: ul. Moniuszki 9,  26-600 Radom
e-mail: dostepnosc@umradom.pl 

 

Podstawa prawna:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia nr 2867/2021 w sprawie wyznaczenia koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego. Stan w dniu 01.01.2021r.

Plan działa na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2025

Szczegółowy plan działania wraz z harmonogramem w zakresie poprawy dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej

Wniosek o zapewnienie dostępności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z rozpatrzeniem  wniosku o zapewnienie dostępności

 

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020
Data modyfikacji : 20.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Biuro Informacji Prasowej i Publicznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Kościuk

Opcje strony