Urząd Miejski w Radomiu

symbol COP

Biuro Centrum Organizacji Pozarządowych

kierownik Emil Jaskulski

ul. Rynek 15, Kamienica Deskurów

pok. 1.23

tel. 48 36 20 491; 48 36 20 492, 

cop@umradom.pl  

 

Do zadań Biura należy:

1. prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych zgodnie z regulaminem korzystania z usług Centrum;

2. współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym w szczególności w zakresie:

1) pozafinansowych form współpracy takich jak: organizowanie poradnictwa, szkoleń, seminariów, konferencji, konkursów propagujących i promujących działalność sektora non-profit itd.;

2) finansowych form współpracy polegających na dofinansowaniu realizacji przez NGO zadań publicznych w szczególności w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

3) wspierania radomskich organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

4) opracowywania rocznych programów współpracy Gminy Miasta Radomia z organizacjami pozarządowymi i sporządzania sprawozdań z ich realizacji;

3. obsługa merytoryczna i organizacyjna działalności Radomskiej Rady Seniorów;

4. obsługa merytoryczna i organizacyjna działalności Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi;

5. wspieranie procesu tworzenia i rozwoju inicjatywnych grup obywatelskich zmierzających do utworzenia organizacji pozarządowej;

6. wspieranie inicjatyw społecznych skierowanych w szczególności na przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży oraz marginalizacji niektórych grup społecznych;

7. prowadzenie działań związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej;

8. nadzór nad fundacjami;

9. prowadzenie ewidencji stowarzyszeń na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz nadzór nad stowarzyszeniami w tym zakresie;

10.prowadzenie Radomskiego Centrum Wolontariatu „Kuźnia Obywatelska”;

11.obsługa strefy edukacji Kamienicy Deskurów w tym koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych w strefie edukacji Kamienicy Deskurów.”

Metadane

Data publikacji : 06.06.2024
Data modyfikacji : 06.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Teleinformatyczny
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Kościuk

Opcje strony

do góry