Urząd Miejski w Radomiu

symbol BZP

Biuro Zamówień Publicznych

Kierownik Aneta Ćwiklińska

ul. Żeromskiego 53

pok. 189a, tel. (48) 36 20 284

e-mail: bzp@umradom.pl

 

Do zadań Biura należy:

1. organizacja i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w procedurach, których przedmiot

zamówienia nie obejmuje projektów i robót budowlanych, w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych;

2. udzielanie informacji o możliwości udzielania zamówień, których przedmiot nie obejmuje projektów i robót

budowlanych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

3. opracowywanie i aktualizowanie wewnętrznych regulaminów związanych z udzieleniem zamówień publicznych;

4. analiza i nadzór przedkładanych planów zamówień publicznych;

5. sporządzanie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie planów zamówień publicznych

przedkładanych przez komórki organizacyjne Urzędu, zamieszczanie planu postępowań w Biuletynie Zamówień

Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego;

6. sporządzanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych zamówień publicznych;

7. prowadzenie zamówień na dostawę energii elektrycznej czynnej na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta

Radomia nie posiadających osobowości prawnej;

8. występowanie przed Urzędem Zamówień Publicznych w sytuacjach tego wymagających.

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 07.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry