Urząd Miejski w Radomiu

symbol BSp


 

Biuro Sportu

Kierownik Mirosław Paluch

Zastępca kierownika
Julita Bogdanowicz-Gregorczyk

ul. Żeromskiego 53, pok. 264

tel. 48 36 20 892; 36 20 562, 36 20 953

e-mail: sport@umradom.pl

 

Do zadań Biura należy:

1. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych, ewidencji klubów sportowych, działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej;

2. nadzór nad działalnością klubów sportowych, związków sportowych, stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej;

3. bieżące wsparcie obszaru kultury fizycznej w tym:

-planowanie środków budżetowych na finansowanie zadań miasta Radomia w zakresie sportu, realizowanych

przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz przez podmioty w ramach uchwały o sporcie,

- realizacja spraw związanych ze zlecaniem zadań oraz nadzoru nad wydatkowaniem środków finansowych

przekazanych z budżetu miasta Radomia na ten cel, w tym prowadzenia postępowań administracyjnych o zwrot dotacji,

- współpraca przy organizacji wypoczynku i zgrupowań sportowych w okresie wakacji letnich oraz zimowych,

- współpraca w zakresie wspierania, organizacji oraz udziału klubów sportowych w krajowych i międzynarodowych imprezach sportowych;

4. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendium dla zawodników medalistów i ich trenerów oraz dla zawodników i trenerów drużyn ligowych reprezentujących wysoki poziom sportowy;

5. rozpatrywania wniosków o nagrody Prezydenta Miasta Radomia za wybitne osiągnięcia sportowe zawodników i trenerów oraz zasłużonych działaczy sportowych;

6. promowanie osiągnięć radomskich sportowców poprzez organizację Gali Mistrzów Sportu oraz organizację Podsumowania Radomskiej Olimpiady Młodzieży;

7. współpraca z komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej, konserwacji, utrzymania oraz doposażenia obiektów sportowych;

8. współpraca z Gminną Radą Sportu oraz Zespołem do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi działającej przy Prezydencie Miasta Radomia;

9. współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Spółka z o. o. w zakresie świadczenia usług publicznych związanych z działalnością obiektów sportowo-rekreacyjnych:

- zlecania imprez i wydarzeń sportowych,

- utrzymania obiektów i infrastruktury będących w jego zasobach,

- realizacji programów sportowych,

- opiniowanie wniosków o ulgi i bonifikaty składane do Prezydenta Miasta;

10. realizacja programów sportowych na terenie miasta Radomia:

- Lokalny Animator Sportu, Powszechna Nauka Pływania, Radomska Olimpiada Młodzieży, Powszechna Nauka Gry w Szachy, Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki;

11. współpraca ze szkołą Mistrzostwa Sportowego w Zapasach w Radomiu.

 

Metadane

Data publikacji : 11.12.2014
Data modyfikacji : 29.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry