Urząd Miejski w Radomiu

Symbol BR

Biuro Rewitalizacji
kierownik Marzena Kędra
tel.(48) 36 20 161
48 36 20 777
48 36 20 114

48 36 20 897
e-mail: rewitalizacja@umradom.pl

 

Do zadań Biura należy:

1. koordynacja działań Gminy Miasta Radomia w zakresie rewitalizacji, w tym opracowanie, monitorowanie

i aktualizacja programu rewitalizacji;

2. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków, w tym wnioskowanie do Mazowieckiego Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków o wydanie opinii w zakresie włączenia/wyłączenia kart adresowych obiektów;

3. opracowanie, monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie gminnego programu opieki nad zabytkami;

4. prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji i ochrony zabytków (zakres merytoryczny);

5. współpraca z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie kontroli dotyczących

przestrzegania i stosowania przepisów ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

6. współpraca z wydziałami Urzędu Miejskiego oraz jednostkami Gminy Miasta Radomia w zakresie działań

służących ochronie zabytków i rewitalizacji;

7. współpraca przy organizacji i promocji wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i innych działań społecznych na

obszarze rewitalizacji oraz działań promujących dziedzictwo kulturowe miasta;

8. wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji z zakresu położenia nieruchomości na obszarze rewitalizacji oraz

zaświadczeń o posiadaniu przez obiekt karty adresowej w gminnej ewidencji zabytków;

9. prowadzenie i administrowanie serwisem Rewitalizacja – ożywiamy Śródmieście w ramach strony www.radom.pl;

10. publikacja informacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie rewitalizacji oraz gminnej ewidencji zabytków.

Metadane

Data publikacji : 01.03.2019
Data modyfikacji : 10.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry