Urząd Miejski w Radomiu

symbol POI

Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora

kierownik Krzysztof Turek

Rynek 1, Ratusz
pok.102
26-610 Radom
tel.: 48 36 20 614
e-mail: poi@umradom.pl

 

Do zadań Biura należy:

1. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

2. wydawanie zaświadczeń z archiwalnej Ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Radomia,

3. wykonywanie czynności związanych z aktualizacją informacji dla Elektronicznego Punktu Kontaktowego (ePK),

4. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, orzekaniem o wygaśnięciu oraz cofaniem zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych,

5. wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego oraz nadzór i kontrola przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów,

6. wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz nadzór i kontrola przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów,

7. podejmowanie działań sprzyjających nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z inwestorami,

8. wspieranie podmiotów gospodarczych tworzących miejsca pracy w Radomiu, inwestorów w procesie inwestycyjnym oraz opieka poinwestycyjna,

9. przygotowywanie, gromadzenie i informowanie o ofertach nieruchomości inwestycyjnych miasta, w tym gminnych i prywatnych ofertach nieruchomości inwestycyjnych,

10. inicjowanie oraz realizacja inicjatyw oraz programów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Radomiu, w tym realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,

11. współpraca z jednostkami naukowymi, uczelniami, szkołami, instytucjami otoczenia biznesu, administracją rządową i samorządową, środowiskami biznesowymi oraz innymi podmiotami, wspierającymi przedsiębiorczość w Radomiu,

12. prowadzenie spraw związanych z promocją gospodarczą Radomia,

13. prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową na rzecz rozwoju gospodarczego miasta.

14. współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Radomia w celu skutecznej i efektywnej realizacji jej zadań statutowych, w szczególności:

1) zapewnienie właściwej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w ww. zakresie pomiędzy Młodzieżową Radą Miasta Radomia, a organami miasta i innymi podmiotami,

2) współdziałanie oraz wsparcie w opracowywaniu stosownej dokumentacji, w tym dokumentacji w celu pozyskania i wydatkowania środków finansowych na działania statutowe Młodzieżowej Rady Miasta Radomia.

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 26.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Michalski
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Biuro Informacji Prasowej i Publicznej
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry