Urząd Miejski w Radomiu

symbol BPr

 

 

Biuro Prawne (obsługa wyłącznie Urzędu Miejskiego)

Dyrektor  - Maria Ozimek

ul. Kilińskiego 30

pok. 119, tel. (48) 36 20 583 

 

                  tel. (48) 36 20 514

e-mail: biuroprawne@umradom.pl

 

Do zadań Biura należy:

1. wydawanie opinii prawnych i udzielanie pomocy prawnej w przygotowaniu:

1) aktu normatywnego o charakterze ogólnym (Uchwały Rady Miejskiej, Zarządzenia Prezydenta),

2) umów długoterminowych lub nietypowych albo dotyczących przedmiotu o znacznej wartości,

3) zawarcia i rozwiązania umowy z kontrahentem zagranicznym,

4) umów powierzenia zadań innym jednostkom organizacyjnym,

5) zawarcia ugody w sprawach majątkowych.

2. wydawanie opinii prawnych w zakresie decyzji dotyczących:

1) spraw indywidualnych skomplikowanych pod względem prawnym,

2) rozwiązania z pracownikami stosunku pracy bez wypowiedzenia,

3) odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,

4) umorzenia wierzytelności,

5) zawiadamiania organu powołanego do ścigania przestępstw o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z Urzędu.

3. udzielania komórkom organizacyjnym Urzędu porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

4. uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, w tym zwłaszcza umów,

5. nadzór prawny nad egzekucją należności,

6. występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,

7. udzielanie informacji o przepisach prawnych, organizacjom działającym w Urzędzie, na ich wniosek,

8. informowanie komórek organizacyjnych Urzędu o uchybieniach w jej działalności w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień.

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 29.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry