Urząd Miejski w Radomiu

symbol BOM

 

 

Biuro Obsługi Mieszkańca

Kierownik Biura - Marcin Sekuła

ul. Kilińskiego 30, pok. 19

tel. (48) 36 20 417

tel. (48) 36 20 171

tel. (48) 36 20 172

tel. (48) 36 20 176

tel. (48) 36 20 177

tel. (48) 36 20 179

tel. (48) 36 20 180

tel. (48) 36 20 181

e-mail: bom@umradom

UWAGA: 

W godzinach od 15.30 do 16.30  na stanowisku informacji pracownik wydaje korespondencję, udziela podstawowych informacji dot. funkcjonowania biura i urzędu, przyjmuje wnioski do poszczególnych wydziałów. Informuje
o sposobie załatwiania konkretnych spraw, udostępnia formularze, umożliwia kontakt z pracownikiem konkretnej komórki organizacyjnej (podając nr telefonu, nr pokoju, umawia wizytę), celem wyjaśnienia określonej sytuacji prawnej.

 

Kancelaria Ogólna

pok. 108, tel. (48) 36 20 211

 

Do zadań Biura należy:

1. udzielanie informacji z zakresu funkcjonowania Urzędu,

2. przyjmowanie wniosków i podań w formie papierowej i elektronicznej do komórek organizacyjnych rozpoczynających postępowanie administracyjne,

3. udzielanie informacji i przyjmowanie wniosków i podań w zakresie geodezji, naliczanie opłat za wypisy i wyrysy z EGiB,

4. udzielanie informacji, przyjmowanie wniosków i podań w zakresie architektury,

5. udzielanie informacji podatkowych, przyjmowanie informacji i deklaracji podatkowych wraz z załącznikami w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,

6. udzielanie informacji, przyjmowanie wniosków i podań w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa oraz obsługa wydawania kart wędkarskich,

7. przyjmowanie wniosków wpływających za pośrednictwem platformy e-PUAP,

8. rejestrowanie wniosków w systemie EZD i przekazywanie do komórek organizacyjnych Urzędu,

9. wydawanie korespondencji w ramach doręczenia zastępczego,

10. potwierdzanie własnoręczności podpisu do celów emerytalno-rentowych,

11. obsługa osób głuchoniemych,

12. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, instytucjami zewnętrznymi m.in. ZUS w zakresie działalności gospodarczej oraz Pocztą Polską w zakresie doręczeń korespondencji,

13. udostępnianie materiałów promujących Miasto i Urząd, oraz przekazywanie informacji o bieżących działaniach Urzędu na rzecz społeczności lokalnej,

14. przyjmowanie wniosków, interwencji, opinii i koncepcji mieszkańców dotyczących funkcjonowania Urzędu i Miasta oraz załatwianie spraw nie wymagających postępowania,

15. przyjmowanie opłat bezgotówkowych oraz udzielanie informacji dot. numerów kont i należności dokonywanych przez mieszkańców,

16. prowadzenie Kancelarii Ogólnej i biura podawczego,

17. doręczanie korespondencji wysyłanej z Urzędu mieszkańcom miasta Radomia.

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 31.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry