Urząd Miejski w Radomiu

Symbol BZN

Biuro Nabywania i Zbywania Nieruchomości Gminy

kierownik Sandra Marcinowska

pok. 207, tel (48) 36 20 813

e-mail: bzn@umradom.pl

 

Do zadań Biura należy:

1. przygotowywanie nieruchomości Gminy Miasta Radomia i miasta na prawach powiatu Radom do zbycia w trybie przetargowym i bezprzetargowym,

2. organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości komunalnych,

3. zamiany, darowizny nieruchomości,

4. wykonywanie prawa pierwokupu na rzecz gminy,

5. nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego, w tym: w trybie Ordynacji podatkowej, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy Prawo ochrony środowiska, w drodze darowizny,

6. przygotowywanie dokumentacji do sporządzenia aktów notarialnych dotyczących sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, zamiany, darowizny i nabywania nieruchomości do zasobu gminnego,

7. prowadzenie spraw związanych ze zniesieniem współwłasności nieruchomości Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu Radom) w drodze umowy bądź sądownie,

8. wydawanie zgód na wykreślenie hipotek z tytułu zbycia,

9. tworzenie planu wykorzystania zasobu nieruchomości w zakresie zadań realizowanych w Biurze,

10. prowadzenie budżetu Biura.

 

Metadane

Data publikacji : 01.03.2019
Data modyfikacji : 29.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry