Urząd Miejski w Radomiu

Symbol BIP

Biuro Informacji Prasowej i Publicznej

kierownik Katarzyna Piechota-Kaim

pok. 118

tel. 48 36 20 372; 48 36 20 319, 

tel. 48 36 20 229, 48 36 20 742

rzecznik@umradom.pl  

 

Zadania Biura: 

1. tworzenie polityki informacyjnej oraz strategii medialnej Urzędu Miejskiego poprzez przygotowanie

i koordynowanie działań związanych z komunikacją medialną i kampanii informacyjnych w szczególności przez:

1) realizację polityki informacyjnej władz miasta,

2) organizację konferencji prasowych i publicznych wystąpień Prezydenta i jego zastępców oraz współpraca

z mediami w tym zakresie,

3) prezentowanie przedstawicielom mediów stanowiska Prezydenta w bieżących sprawach dotyczących Miasta

Radomia,

4) autoryzowanie wywiadów prasowych Prezydenta i Zastępców Prezydenta,

5) przygotowywanie materiałów i informacji niezbędnych do realizowania polityki informacyjnej,

6) analiza artykułów prasowych, audycji radiowych, telewizyjnych, wpisów na platformach internetowych

dotyczących pracy Urzędu Miejskiego, a także przygotowanie i redagowanie sprostowań, polemik oraz

wyjaśnień;

2. przygotowywanie materiałów merytorycznych na konferencje prasowe Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta;

3. przygotowywanie wystąpień i publikacji okolicznościowych dla Prezydenta i Zastępców Prezydenta;

4. prowadzenie i udostępnianie zbiorów archiwum fotograficznego dotyczącego wydarzeń miejskich;

5. koordynacja prac związanych z przygotowaniem oraz emisją w telewizji i radiu audycji o tematyce samorządowej;

6. przygotowywanie oraz publikacja informacji dotyczących aktualnej pracy Urzędu Miejskiego oraz ważnych dla

miasta wydarzeń na internetowej stronie miasta oraz mediach społecznościowych;

7. koordynacja prac Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego;

8. współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu w celu wypełnienia obowiązków związanych z publikacją

informacji publicznej;

9. koordynacja udostępnienia informacji publicznej na wniosek;

10. prowadzenie Elektronicznego Rejestru Umów;

11. nadawanie uprawnień dostępu do BIP pracownikom Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych;

12. obsługa fotograficzna, audio i wideo.

 

 

Metadane

Data publikacji : 01.03.2019
Data modyfikacji : 07.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry