Urząd Miejski w Radomiu

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Radomia

"Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Radomia" został przyjęty Uchwałą Nr 765/2010 z dnia 28.06.2010 r.

Program ten jest realizowany od 2010 roku.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3782/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 09.08.2010r. w sprawie realizacji „Programu usuwanie wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Radomia” obowiązek w zakresie odbioru i przekazywania do unieszkodliwiania odpadów azbestowych z terenu miasta Radomia, w ramach realizacji w/w Programu, przejęła Gmina Miasta Radomia.

Odpady zawierające azbest  odbierane są bezpłatnie od mieszkańców i przekazywane  do unieszkodliwienia.

Całość kosztów związanych z załadunkiem, transportem i unieszkodliwieniem ww. odpadów finansowane jest z budżetu Gminy Miasta Radomia. Natomiast koszty związane z demontażem wyrobów azbestowych oraz zakupem nowych materiałów budowlanych i ich montażem pokrywa właściciel, zarządca lub użytkownik wieczysty.

W okresie od dnia 05.06.2023 r. do 15.12.2024 r. w ramach podpisanej z Gminą Miasta Radomia umowy azbest odbierała firma: 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM" Sp. z o.o.
ul. Witosa 94
26-600 Radom

 

Metadane

Data publikacji : 21.02.2011
Data modyfikacji : 30.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Gertruda Tusińska

Opcje strony

do góry