Urząd Miejski w Radomiu

EWIDENCJA KĄPIELISK I MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI

                                                                      EWIDENCJA MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI

                       Wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w 2021 roku

 

Nazwa województwa, powiatu i gminy: Mazowieckie, Miasto Radom

Informacje dotyczące miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

Informacje o jakości wody 1)

Aktualizacja informacji 2)

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 3)

Uchwała 4)

Sezon kąpielowy 5)

Informacje zawarte w uchwale 6)

Właściwy państwowy inspektor  sanitarny 7)

Ocena bieżąca jakości wody

Zakaz kąpieli i zalecenia właściwego inspektora sanitarnego

Data badania

Wynik oceny 8)

Przyczyna wydania oceny stwierdzają cej nieprzydatn ość wody

do kąpieli

Zakaz kąpieli 9)

Zalecenia właściwego państwowego Inspektora sanitarnego

Zbiornik wodny „BORKI”
od strony
ul. E. Stasieckiego
 - Ośrodek BORKI

wyznaczono

 

Uchwała nr

LVII/522/2021

Rady Miejskiej w Radomiu

Z1 dnia 31 maja 2021 r.

 

 

 

 

 

1/07 - 30/07

 

https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2021/5225/

 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Radomiu

przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D:

tel. (48) 345-15-89

(48) 345-15-94

fax (48) 333-20-23

 

radom@psse.waw.pl

 

https://www.gov.pl/web/psse-radom

 

 

 

 

 

 

23/07/2021

 

 

 

 

Woda przydatna do kąpieli

 

 

 

 

30/07/2021

 

Komunikat
nr 8 PPIS

w Radomiu

 

 

Zbiornik wodny „BORKI”

od strony

ul. Bulwarowej
- Ośrodek BORKI

wyznaczono

 

Uchwała nr

LIX/539/2021

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 28 czerwca 2021 r.

 

 

 

 

31/07 – 29/08

http://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2021/5955/

 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Radomiu

przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D:

tel. (48) 345-15-89

 (48) 345-15-94

fax (48) 333-20-23

 

radom@psse.waw.pl

 https://www.gov.pl/web/psse-radom

 

 

 

27/08/2021

Woda przydatna do kąpieli

 

 

 

27/08/2021

 

Komunikat
nr 14 PPIS

w Radomiu

 

 

 

 

 
   

1 )Dostarczane przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

2 )Wskazanie daty oraz czego dotyczy aktualizacja.

3 )Nazwa i adres miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

4 )Uchwała wyrażająca zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. W kolumnie dla każdego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli należy wpisać ,,wyznaczono” w przypadku wyznaczenia go w danym roku lub ,,nie wyznaczono”, jeżeli w danym roku nie zostało wyznaczone uchwała oraz w przypadku wyznaczenia podać datę i numer uchwały.

5 )Datę należy podać w formacie dzień/miesiąc-dzień/miesiąc oznaczające początek i koniec sezonu kąpielowego.

6 )Informacje zawarte w uchwale o wyrażeniu zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o których mowa w art. 39 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268). Zamiast wprowadzania tych informacji można dołączyć hiperłącze lub link do dokumentu.

7 )Wskazanie nazwy, adresu oraz danych kontaktowych (telefon, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli.

8 )Woda przydatna do kąpieli albo woda nieprzydatna do kąpieli.

9 )Wskazanie daty, czasu trwania, przyczyny.

Metadane

Data publikacji : 17.06.2021
Data modyfikacji : 01.09.2021
Obowiązuje od : 17.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Wójcik
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Wójcik

Opcje strony

do góry