Urząd Miejski w Radomiu

https://www.bip.radom.pl/ra/sprawozdania/62833,Informacja-o-opublikowaniu-Raportu-o-Stanie-Miasta-Radomia-za-2022rok-i-mozliwos.html
20.05.2024, 05:32

Informacja o opublikowaniu Raportu o Stanie Miasta Radomia za 2022 rok i możliwości udziału mieszkańców w debacie nad niniejszym raportem

Prezydent Miasta Radomia informuje o opublikowaniu Raportu o Stanie Miasta Radomia za rok 2022. Raport będzie przedmiotem debaty na sesji Rady Miejskiej w Radomiu. W debacie nad raportem głos mogą zabrać mieszkańcy. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym mieszkaniec, chcący zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja prezentująca raport

 

 

Metadane

Data publikacji : 31.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Radosław Witkowski
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Biuro Informacji Prasowej i Publicznej

Opcje strony