Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o opublikowaniu Raportu o Stanie Miasta Radomia za 2021 rok i możliwości udziału mieszkańców w debacie nad niniejszym raportem.

Prezydent Miasta Radomia informuje o opublikowaniu Raportu o Stanie Miasta Radomia za rok 2021. Raport będzie przedmiotem debaty na sesji Rady Miejskiej w Radomiu. W debacie nad raportem głos mogą zabrać mieszkańcy. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym mieszkaniec, chcący zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja prezentująca raport

Metadane

Data publikacji : 31.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Radosław Witkowski Prezydent Miasta Radomia
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Teleinformatyczny

Opcje strony

do góry