Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Metadane

Autor Komórka organizacyjna Opublikowane przez Data publikacji
mgr inż. Anna Celej Wydział Geodezji Rafał Szczepański 14.07.2014
Data Redaktor Akcja Zmiana
21.07.2021 13:33 Rafał Szczepański
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: pieczątka o przyjęcie do zasobu pdf
Dokument: Przyjmowanie zawiadomień o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych celem ich weryfikacji pod względem zgodności z przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii oraz spójności przekazanych zbiorów danych przed przyjęciem ich do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Kategoria: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
21.07.2021 13:33 Rafał Szczepański
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: pieczątka do przyjęcia do zasobu
Dokument: Przyjmowanie zawiadomień o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych celem ich weryfikacji pod względem zgodności z przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii oraz spójności przekazanych zbiorów danych przed przyjęciem ich do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Kategoria: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
21.07.2021 13:32 Rafał Szczepański
Podinspektor
modyfikacja
17.08.2016 12:24 Rafał Szczepański
Podinspektor
modyfikacja
Załącznik: Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac zgodne z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia (pkt.4)
30.07.2014 08:41 Rafał Szczepański
Podinspektor
modyfikacja
30.07.2014 08:40 Rafał Szczepański
Podinspektor
modyfikacja
15.07.2014 14:51 Rafał Szczepański
Podinspektor
modyfikacja
15.07.2014 10:40 Rafał Szczepański
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac zgodne z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia (pkt.4)
15.07.2014 10:39 Rafał Szczepański
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Przyjmowanie zbiorów danych lub innych materiałów celem dokonania weryfikacji pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii oraz możliwością przyjęcia ich do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Kategoria: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
15.07.2014 10:39 Rafał Szczepański
Podinspektor
modyfikacja
28.02.2014 13:07 Rafał Szczepański
Podinspektor
publikacja
Załącznik: pieczątka o przyjęcie do zasobu pdf
28.02.2014 13:05 Rafał Szczepański
Podinspektor
publikacja
Załącznik: pieczątka do przyjęcia do zasobu
17.02.2014 08:39 Rafał Szczepański
Podinspektor
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o przyjęcie dokumentacji do zasobu
10.02.2014 11:58 Rafał Szczepański
Podinspektor
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o przyjęcie dokumentacji do zasobu
06.02.2014 11:49 Rafał Szczepański
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Przyjmowanie materiałów geodezyjnych celem dokonania kontroli możliwości włączenia do zasobu geodezyjnego i wydawanie materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych jednostkom wykonawstwa geodezyjnego
Kategoria: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
06.02.2014 11:49 Rafał Szczepański
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Przyjmowanie materiałów geodezyjnych celem dokonania kontroli możliwości włączenia do zasobu geodezyjnego i wydawanie materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych jednostkom wykonawstwa geodezyjnego
Kategoria: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
06.02.2014 11:49 Rafał Szczepański
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Przyjmowanie materiałów geodezyjnych celem dokonania kontroli możliwości włączenia do zasobu geodezyjnego i wydawanie materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych jednostkom wykonawstwa geodezyjnego
Kategoria: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
06.02.2014 11:49 Rafał Szczepański
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Przyjmowanie materiałów geodezyjnych celem dokonania kontroli możliwości włączenia do zasobu geodezyjnego i wydawanie materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych jednostkom wykonawstwa geodezyjnego
Kategoria: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
06.02.2014 11:49 Rafał Szczepański
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Przyjmowanie materiałów geodezyjnych celem dokonania kontroli możliwości włączenia do zasobu geodezyjnego i wydawanie materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych jednostkom wykonawstwa geodezyjnego
Kategoria: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
06.02.2014 11:49 Rafał Szczepański
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Przyjmowanie materiałów geodezyjnych celem dokonania kontroli możliwości włączenia do zasobu geodezyjnego i wydawanie materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych jednostkom wykonawstwa geodezyjnego
Kategoria: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
06.02.2014 11:49 Rafał Szczepański
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Przyjmowanie materiałów geodezyjnych celem dokonania kontroli możliwości włączenia do zasobu geodezyjnego i wydawanie materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych jednostkom wykonawstwa geodezyjnego
Kategoria: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
06.02.2014 11:49 Rafał Szczepański
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Przyjmowanie materiałów geodezyjnych celem dokonania kontroli możliwości włączenia do zasobu geodezyjnego i wydawanie materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych jednostkom wykonawstwa geodezyjnego
Kategoria: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
06.02.2014 11:49 Rafał Szczepański
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Przyjmowanie materiałów geodezyjnych celem dokonania kontroli możliwości włączenia do zasobu geodezyjnego i wydawanie materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych jednostkom wykonawstwa geodezyjnego
Kategoria: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
03.02.2014 11:06 Rafał Szczepański
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Wniosek o przyjęcie dokumentacji do zasobu
30.01.2014 10:57 Rafał Szczepański
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Przyjmowanie materiałów geodezyjnych celem dokonania kontroli możliwości włączenia do zasobu geodezyjnego i wydawanie materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych jednostkom wykonawstwa geodezyjnego
Kategoria: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
30.01.2014 09:16 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o przyjęcie do zasobu
29.01.2014 12:34 Rafał Szczepański
Podinspektor
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o przyjęcie do zasobu
14.01.2014 13:30 Rafał Szczepański
Podinspektor
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o przyjęcie do zasobu
15.01.2013 11:15 Rafał Szczepański
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Pieczątki do podziałów
15.01.2013 11:15 Rafał Szczepański
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Mapa do celów projektowych - zmiany 2
15.01.2013 11:15 Rafał Szczepański
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Mapa do celów projektowych - zmiany 1
15.01.2013 11:14 Rafał Szczepański
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Mapa do celów projektowych - bez zmian 2
15.01.2013 11:14 Rafał Szczepański
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Mapa do celów projektowych - bez zmian 1
15.01.2013 11:12 Rafał Szczepański
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Inwentaryzacja powykonawcza sieci/przyłącza "rodzaj sieci" - 2
15.01.2013 11:12 Rafał Szczepański
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Inwentaryzacja powykonawcza sieci/przyłącza "rodzaj sieci" - 1
15.01.2013 11:11 Rafał Szczepański
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Inwentaryzacja powykonawcza budynku - 2
15.01.2013 11:11 Rafał Szczepański
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Inwentaryzacja powykonawcza budynku - 1
24.05.2012 10:39 Rafał Szczepański
Podinspektor
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o przyjęcie do zasobu
23.05.2012 08:07 Rafał Szczepański
Podinspektor
modyfikacja
19.10.2011 09:33 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
28.04.2011 14:04 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
28.03.2011 14:09 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o przyjęcie do zasobu
14.01.2011 09:14 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
przeniesienie
11.01.2011 13:01 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
do góry