Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Rafał Kościuk Rafał Kościuk 08.01.2011
Data Redaktor Akcja Zmiana
07.12.2020 12:16 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
publikacja
Załącznik: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
15.11.2019 09:51 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
publikacja
Załącznik: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
04.01.2019 15:16 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
publikacja
Załącznik: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.
02.01.2018 12:39 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
publikacja
Załącznik: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r.
02.01.2018 12:38 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
skasowanie
Dokument: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Kategoria: Zamierzenia, programy
02.01.2018 12:38 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
skasowanie
Dokument: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Kategoria: Zamierzenia, programy
02.01.2018 12:38 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
skasowanie
Dokument: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Kategoria: Zamierzenia, programy
02.01.2018 12:38 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
skasowanie
Dokument: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Kategoria: Zamierzenia, programy
18.09.2017 15:26 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
skasowanie
Dokument: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Kategoria: Zamierzenia, programy
18.09.2017 15:25 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
publikacja
Załącznik: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
29.12.2016 13:02 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
publikacja
Załącznik: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r.
13.11.2015 12:34 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
publikacja
Załącznik: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
14.10.2014 11:35 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
publikacja
Załącznik: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
10.12.2013 09:17 Magdalena Frynas - Duda
publikacja
Załącznik: Uchwała Nr 623/2013 w spr.Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Programów Alkoholowych na 2014 rok
10.12.2013 09:16 Magdalena Frynas - Duda
publikacja
Załącznik: Uchwała Nr 415/2012 w spr.Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Programów Alkoholowych na 2013 rok
10.12.2013 09:15 Magdalena Frynas - Duda
publikacja
Załącznik: Gminny Program Przeciwdziałania i Rozwiązywania Programów Alkoholowych na 2014 rok
10.12.2013 09:15 Magdalena Frynas - Duda
publikacja
Załącznik: Gminny Program Przeciwdziałania i Rozwiązywania Programów Alkoholowych na 2013 rok
10.12.2013 09:11 Magdalena Frynas - Duda
skasowanie
Dokument: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Kategoria: Zamierzenia, programy
10.12.2013 09:11 Magdalena Frynas - Duda
skasowanie
Dokument: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Kategoria: Zamierzenia, programy
10.12.2013 09:11 Magdalena Frynas - Duda
skasowanie
Dokument: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Kategoria: Zamierzenia, programy
10.12.2013 09:11 Magdalena Frynas - Duda
skasowanie
Dokument: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Kategoria: Zamierzenia, programy
10.12.2013 09:11 Magdalena Frynas - Duda
modyfikacja
10.12.2013 08:44 Magdalena Frynas - Duda
publikacja
Załącznik: Uchwała Nr 623/2013 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2014r.
10.12.2013 08:43 Magdalena Frynas - Duda
publikacja
Załącznik: Uchwała Nr 415/2012 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2013r.
10.12.2013 08:36 Magdalena Frynas - Duda
publikacja
Załącznik: Gminny Program Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowowych na 2014 rok
10.12.2013 08:36 Magdalena Frynas - Duda
publikacja
Załącznik: Gminny Program Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowowych na 2013 rok
10.12.2013 08:35 Magdalena Frynas - Duda
modyfikacja
10.11.2011 12:11 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
publikacja
Załącznik: Program na 2012 rok
31.01.2011 10:02 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
publikacja
Załącznik: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.
08.01.2011 13:09 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
publikacja
do góry