Urząd Miejski w Radomiu

https://www.bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/53269,Uchwala-nr-LVI5082021-w-sprawie-ustalenia-szczegolowych-warunkow-przyznawania-i-.html
18.07.2024, 08:20

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr LVI/508/2021 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w ramach lokalnego programu Gminy Miasta Radomia "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

Metadane

Data publikacji : 27.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej - Katarzyna Pastuszka - Chrobotowicz
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak Biuro Rady Miejskiej

Opcje strony