Urząd Miejski w Radomiu

https://www.bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/51915,Uchwala-nr-XLVII4382020-w-sprawie-okreslenia-zasad-udzielania-dotacji-na-prace-k.html
18.07.2024, 05:58

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr XLVII/438/2020 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków

Unieważniona uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 21.11.2023r.

Nowelizacje lub dokumenty nowelizowane

Metadane

Data publikacji : 17.12.2020
Data modyfikacji : 27.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodnicząca Rady Miejskiej - Kinga Bogusz
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak Biuro Rady Miejskiej
Osoba modyfikująca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony