Urząd Miejski w Radomiu

https://www.bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/39370,Uchwala-nr-5182017-w-sprawie-uchwalenia-Zalozen-do-planu-zaopatrzenia-w-cieplo-e.html
2021-12-08, 14:26

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 518/2017 w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2031”.

Metadane

Data publikacji : 30.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodniczący Rady Miejskiej - Dariusz Wójcik
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak Biuro Rady Miejskiej

Opcje strony