Urząd Miejski w Radomiu

Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie wydania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z budową drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. 46, 47, 48 (obręb 0220 - Wólka Klwatecka, arkusz 188) w Radomiu. Znak sprawy: ArII.6730.56.2024.KK

Metadane

Data publikacji : 21.06.2024
Data modyfikacji : 21.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kęska Wydział Architektury
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kęska Wydział Architektury
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kęska

Opcje strony

do góry