Urząd Miejski w Radomiu

https://www.bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/64732,Zawiadomienie-o-przeslaniu-do-uzgodnien-projektu-decyzji-o-warunkach-zabudowy-dl.html
27.02.2024, 01:04

Zawiadomienie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie punktu zbierania odpadów o zespoły boksów na działce nr ewid. 147/41 (obręb 0020 – Gołębiów, arkusz 6) w Radomiu.

ArII.6730.472.2023.AG

Metadane

Data publikacji : 21.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Gałązkiewicz Wydział Architektury

Opcje strony