Urząd Miejski w Radomiu

https://www.bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/54465,Informacja-o-zatwierdzeniu-taryfy-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-zbioroweg.html
2021-10-24, 02:16

Informacja o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Radom na okres od 22.07.2021 r. do 21.07.2024 r.

 

Prezydent Miasta Radomia informuje, że na wniosek Wodociągów Miejskich  w Radomiu Sp. z o. o., Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie DECYZJĄ WA.RZT.70.104.2021/5 z dnia 18 czerwca 2021 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Radom, która będzie obowiązywała przez najbliższe 3 lata. Taryfa wchodzi w życie 22 lipca 2021 r. Strona: https://bip.radom.pl/ra/finanse-podatki-lokalne/oplaty-lokalne . Odnośnik dostępny: Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Metadane

Data publikacji : 15.07.2021
Data modyfikacji : 16.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sławomir Szlachetka
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Biuro Informacji Prasowej i Publicznej
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony