Urząd Miejski w Radomiu

https://www.bip.radom.pl/ra/kontrole/13472,Zasady-przeprowadzania-kontroli-miejskiej-jednostek-organizacyjnych.html
18.07.2024, 07:09

Regulamin przeprowadzania kontroli miejskiej jednostek organizacyjnych
 

Funkcjonowanie kontroli zarządczej w miejskich jednostkach organizacyjnych 


Procedura kontroli finansowej

 

Procedura przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Radomia

 

Ogólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców prowadzących żłobki i kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów

Metadane

Data publikacji : 14.01.2011
Data modyfikacji : 05.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Kościuk
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Biuro Teleinformatyczne
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Kościuk

Opcje strony