Urząd Miejski w Radomiu

https://www.bip.radom.pl/ra/konsultacje-spoleczne/51226,Konsultacje-spoleczne-w-celu-zebrania-opinii-i-uwag-dot-projektu-Programu-ochron.html
2021-10-24, 00:47

Konsultacje społeczne w celu zebrania opinii i uwag dot. projektu „Programu ochrony środowiska dla miasta Radomia na lata 2021-2026 z perspektywą do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Radomia na lata 2021-2026 z perspektywą do roku 2030

Metadane

Data publikacji : 13.10.2020
Data modyfikacji : 26.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Biuro Informacji Prasowej i Publicznej
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Kwiecień

Opcje strony