Urząd Miejski w Radomiu

https://www.bip.radom.pl/ra/konsultacje-spoleczne/50343,Konsultacje-spoleczne-na-terenie-miasta-Radomia-w-celu-zebrania-opinii-i-propozy.html
19.07.2024, 03:41

Konsultacje społeczne na terenie miasta Radomia w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Malenicka”

Metadane

Data publikacji : 21.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezydent Miasta – Radosław Witkowski
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Wajs Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki

Opcje strony