Urząd Miejski w Radomiu

https://www.bip.radom.pl/ra/inwestycje-celu-publicz/61662,obwieszczenie-informujace-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-ustalenia-lokalizac.html
20.05.2024, 04:42

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy publicznego budynku zaplecza sportowego na częściach działek nr ewid. 147/1, 146/1, 145/1 (obr. 0121 – Godów, ark. 130) położonych przy ul. Ciborowskiej w Radomiu.

Metadane

Data publikacji : 14.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marlena Kazała Wydział Architektury

Opcje strony