Urząd Miejski w Radomiu

https://www.bip.radom.pl/ra/inwestycje-celu-publicz/59723,obwieszczenie-informujace-o-wszczeciu-postepowania-w-spawie-ustalenia-lokalizacj.html
2023-03-22, 04:35

obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w spawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dom dla dzieci w ramach działalności publicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej na działce nr ewid. 56/4 (obr. 0040– Obozisko, ark. 16) położonej przy ul. Różanej w Radomiu.

Metadane

Data publikacji : 23.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marlena Kazała Wydział Architektury

Opcje strony