Urząd Miejski w Radomiu

https://www.bip.radom.pl/ra/inwestycje-celu-publicz/59548,obwieszczenie-informujace-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-celu-publicznego-dl.html
20.05.2024, 04:41

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 o nr RAD1089A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 33/4 (obręb 0140 – Długojów Górny, ark. 151) w Radomiu.

Metadane

Data publikacji : 12.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marlena Kazała Wydział Architektury

Opcje strony