Urząd Miejski w Radomiu

https://www.bip.radom.pl/ra/inwestycje-celu-publicz/55381,obwieszczenie-w-sprawie-wydania-decyzji-Prezydenta-Miasta-Radomia-Nr-1332021-o-u.html
2022-01-27, 19:23

obwieszczenie w sprawie wydania decyzji Prezydenta Miasta Radomia Nr 133/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa budynku garażowo-magazynowego i zadaszonej wiaty garażowej, rozbudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody o rampę przeładunkową i schody zewnętrzne, nadbudowa dwóch budynków pompowni nr 1 i nr 2 oraz budowa dróg wewnętrznych i oświetlenia na częściach działek nr ewid. 116/8, 116/7, 135/2 (obr. 0111– Idalin, ark. 136) w Radomiu.

Metadane

Data publikacji : 27.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marlena Kazała Wydział Architektury

Opcje strony