Urząd Miejski w Radomiu

obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dot. celu publicznego pod nazwą: budowa budynku garażowo-magazynowego i zadaszonej wiaty garażowej, rozbudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody o rampę przeładunkową i schody zewnętrzne, nadbudowa dwóch budynków pompowni nr 1 i nr 2 oraz budowa dróg wewnętrznych i oświetlenia na częściach działek nr ewid. 116/8, 116/7, 135/2 (obr. 0111– Idalin, ark. 136) w Radomiu.

Metadane

Data publikacji : 13.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marlena Kazała Wydział Architektury

Opcje strony

do góry