Urząd Miejski w Radomiu

obwieszczenie Nr 14/2021 z dnia 24.06.2021r. informujace o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15kV wraz z technicznym budynkiem stacyjnym oraz pozostałą infrastrukturą tj. drogą wewnętrzną, nawiązaniami do istniejącej linii 110kV i napowietrzną rozdzielnią 110 kV (...) na działce nr ewid. 10 (obręb 0070 - Wośniki, arkusz 54) przy ul. Hodowlanej w Radomiu

Metadane

Data publikacji : 24.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paulina Czerwińska Wydział Architektury
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czerwińska Wydział Architektury

Opcje strony

do góry