Urząd Miejski w Radomiu

https://www.bip.radom.pl/ra/inwestycje-celu-publicz/36098,Obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-w-celu-wydania-decyzji-o-ustaleniu-lokali.html
22.07.2024, 13:21

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 6/13 i 32/1 (obr. 0150 – Janiszpol, ark. 155)

Metadane

Data publikacji : 24.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Korpal Wydział Architektury

Opcje strony