Urząd Miejski w Radomiu

https://www.bip.radom.pl/ra/gospodarowanie-odpadami/czystosc-i-porzadek/wykaz-punktow-odbieraja/56227,Wykaz-punktow-odbierajacych-czesci-samochodowe-i-elementy-aut-wylaczonych-z-eksp.html
17.04.2024, 03:41

Elementy samochodów wycofanych z użytku oraz zużyte części aut nie stanowią odpadu komunalnego i nie są odbierane od mieszkańców w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady takie powinny zostać dostarczone do stacji demontażu pojazdów lub innych punktów uprawnionych do ich zbiórki.

Zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z użytku oraz częściami samochodowymi określone zostały w Ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2056)

Zgodnie z art. 23a w/w Ustawy przedsiębiorca prowadzący stację demontażu pojazdów zobowiązany jest do przyjęcia będących odpadami części samochodów osobowych usuniętych w trakcie ich naprawy. Przedsiębiorca za przyjęcie takich odpadów może pobrać opłatę. Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów na terenie województwa mazowieckiego znajduje się TUTAJ.

Pamiętaj, że:

  • auta wycofane z użytku i zużyte części samochodowe m.in.: akumulatory, płyny eksploatacyjne, opony stanowią poważne zagrożenie dla środowiska,
  • zakłady mechaniki pojazdowej i wulkanizacji mają zawarte umowy na odbiór tego typu odpadów, więc odbierając samochód, pozostaw tam zużyte części samochodowe,
  • nie wolno części samochodowych wrzucać do pojemników na odpady komunalne, ani pozostawiać w ogólnodostępnych punktach gromadzenia odpadów,
  • nie można spalać tego typu odpadów,
  • pod karą grzywny nie należy pozostawiać tego typu odpadów w miejscach publicznych np. lasach.
     
     

Metadane

Data publikacji : 07.12.2021
Data modyfikacji : 08.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Rychlicka Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
Osoba modyfikująca informację:
Beata Staniszewska

Opcje strony