Urząd Miejski w Radomiu

Uchwała Nr Ra.301.2020 Sładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 października 2020 r. w spr. opinii o przedłużonej przez Prezydenta Miasta Radomia Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku, kształtowaniu się Wiololetniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu fanansowego SPZOZ i instytucji kultury

Metadane

Data publikacji : 16.10.2020
Data modyfikacji : 15.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezydent Miasta Radomia
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Pawelec Biuro Skarbnika
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Pawelec

Opcje strony

do góry