Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Konrad Wójcik 25.11.2022
Data Redaktor Akcja Zmiana
02.11.2023 09:36 Konrad Wójcik
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
02.11.2023 09:30 Konrad Wójcik
Inspektor
modyfikacja
25.11.2022 14:25 Konrad Wójcik
Inspektor
publikacja
Załącznik: FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
25.11.2022 14:25 Konrad Wójcik
Inspektor
skasowanie
Załącznik: FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
Dokument: INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GROMADZĄCYCH NIECZYSTOŚCI PŁYNNE W ZBIORNIKACH BEZODPŁYWOWYCH LUB EKSPLOATUJĄCYCH PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
Kategoria: Gospodarka wodno-ściekowa
25.11.2022 14:24 Konrad Wójcik
Inspektor
modyfikacja
25.11.2022 13:32 Konrad Wójcik
Inspektor
publikacja
Załącznik: FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
25.11.2022 13:31 Konrad Wójcik
Inspektor
modyfikacja
25.11.2022 13:11 Konrad Wójcik
Inspektor
publikacja
do góry