Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)

Zmiana od 04-07-2024 do 18-07-2024

publikacja
229
modyfikacja
81
skasowanie
83
Data Redaktor Akcja Zmiana
18.07.2024 00:00 Anna Ryciak
Podinspektor
odpublikowanie
18.07.2024 00:00 Justyna Godzisz
Referent
odpublikowanie
18.07.2024 00:00 Justyna Godzisz
Referent
odpublikowanie
17.07.2024 15:15 Łukasz Kozyra
Główny specjalista
publikacja
Kategoria: Wykazy
17.07.2024 15:14 Łukasz Kozyra
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: Treść wykazu
Kategoria: Wykazy
17.07.2024 15:11 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
17.07.2024 15:11 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
17.07.2024 15:11 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
17.07.2024 15:11 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
17.07.2024 15:11 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
17.07.2024 15:11 Łukasz Kozyra
Główny specjalista
publikacja
Kategoria: Wykazy
17.07.2024 15:11 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
17.07.2024 15:11 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
17.07.2024 15:11 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
17.07.2024 15:11 Łukasz Kozyra
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: Treść wykazu
Kategoria: Wykazy
17.07.2024 15:07 Łukasz Kozyra
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: Wykazy
17.07.2024 15:06 Aleksandra Gałązkiewicz
Referent
modyfikacja
17.07.2024 15:05 Łukasz Kozyra
Główny specjalista
publikacja
Kategoria: Wykazy
17.07.2024 15:03 Łukasz Kozyra
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: Treść wykazu
Kategoria: Wykazy
17.07.2024 15:00 Maciej Kozik
Samodzielny Referent
publikacja
Kategoria: Wykazy
17.07.2024 15:00 Maciej Kozik
Samodzielny Referent
publikacja
Załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Radomiu przy ul. 11 listopada dz. 58_84
Kategoria: Wykazy
17.07.2024 14:58 Aleksandra Gałązkiewicz
Referent
publikacja
17.07.2024 14:57 Łukasz Kozyra
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: Wykazy
17.07.2024 14:56 Maciej Kozik
Samodzielny Referent
publikacja
Kategoria: Wykazy
17.07.2024 14:55 Maciej Kozik
Samodzielny Referent
publikacja
Załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Radomiuprzy ul. 11 Listopada dz. 58_85
Kategoria: Wykazy
17.07.2024 14:53 Łukasz Kozyra
Główny specjalista
publikacja
Kategoria: Wykazy
17.07.2024 14:37 Damian Wiśniewski
Referent
publikacja
Kategoria: Wykazy
17.07.2024 14:16 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
17.07.2024 14:16 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
17.07.2024 13:49 Maciej Kozik
Samodzielny Referent
publikacja
Kategoria: Wykazy
17.07.2024 13:48 Maciej Kozik
Samodzielny Referent
publikacja
Załącznik: Wykaz
Kategoria: Wykazy
17.07.2024 13:46 Maciej Kozik
Samodzielny Referent
publikacja
Kategoria: Wykazy
17.07.2024 13:45 Maciej Kozik
Samodzielny Referent
publikacja
Załącznik: Wykaz
Kategoria: Wykazy
17.07.2024 13:30 Konrad Borowski
Inspektor
publikacja
17.07.2024 13:24 Konrad Borowski
Inspektor
publikacja
17.07.2024 12:45 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
17.07.2024 12:45 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
17.07.2024 12:45 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
17.07.2024 12:43 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
modyfikacja
17.07.2024 12:40 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
modyfikacja
17.07.2024 12:39 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
modyfikacja
17.07.2024 11:27 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
17.07.2024 11:27 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
17.07.2024 11:14 Małgorzata Cieślakowska
Samodzielny referent
publikacja
Kategoria: Usługi
17.07.2024 11:02 Damian Wiśniewski
Referent
publikacja
Kategoria: Wykazy
17.07.2024 10:56 Damian Wiśniewski
Referent
publikacja
Kategoria: Wykazy
17.07.2024 10:55 Anna Roszczyk
Inspektor
publikacja
17.07.2024 10:51 Justyna Kamińska
Inspektor
publikacja
17.07.2024 10:16 Iwona Wasik
Referent
publikacja
17.07.2024 09:48 Michał Dębowski
Kierownik Referatu
publikacja
17.07.2024 09:01 Maciej Kozik
Samodzielny Referent
modyfikacja
Kategoria: Przetargi
17.07.2024 08:56 Maciej Kozik
Samodzielny Referent
publikacja
Załącznik: Informacja o wyniku - Broni 1A lok. mieszkalny
Kategoria: Przetargi
17.07.2024 08:55 Maciej Kozik
Samodzielny Referent
modyfikacja
Kategoria: Przetargi
17.07.2024 08:55 Maciej Kozik
Samodzielny Referent
modyfikacja
Kategoria: Przetargi
17.07.2024 08:53 Maciej Kozik
Samodzielny Referent
publikacja
Załącznik: Informacja o wyniku - Żeromskiego 79.81
Kategoria: Przetargi
17.07.2024 08:52 Maciej Kozik
Samodzielny Referent
modyfikacja
Kategoria: Przetargi
17.07.2024 08:52 Maciej Kozik
Samodzielny Referent
modyfikacja
Kategoria: Przetargi
17.07.2024 00:00 Anna Roszczyk
Inspektor
odpublikowanie
16.07.2024 15:08 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
16.07.2024 15:02 Daria Janas
Inspektor
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
16.07.2024 15:00 Daria Janas
Inspektor
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
16.07.2024 14:49 Krzysztof Kęska
Podinspektor
publikacja
16.07.2024 13:24 Rafał Zimałek
Starszy inspektor
modyfikacja
Kategoria: Konkursy
16.07.2024 13:23 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
16.07.2024 13:22 Rafał Zimałek
Starszy inspektor
publikacja
Kategoria: Konkursy
16.07.2024 12:35 Krzysztof Kęska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Obwieszczenie
16.07.2024 12:34 Krzysztof Kęska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Obwieszczenie
Dokument: Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 73/1 (obręb 0170 - Malczew, arkusz 172) położónej w Radomiu. Znak sprawy: ArII.6730.136.2024.KK
Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty
16.07.2024 12:29 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
16.07.2024 11:28 Wojciech Czubak
Główny specjalista
publikacja
Kategoria: Wykazy
16.07.2024 11:05 Katarzyna Kępczyk
Inspektor
publikacja
Kategoria: Zewnętrzne w UM
16.07.2024 10:53 Anna Roszczyk
Inspektor
publikacja
16.07.2024 10:52 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
16.07.2024 10:44 Katarzyna Kępczyk
Inspektor
publikacja
Kategoria: Zewnętrzne w UM
16.07.2024 10:05 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
16.07.2024 09:05 Joanna Mierzyńska
Inspektor
publikacja
16.07.2024 09:02 Joanna Mierzyńska
Inspektor
publikacja
15.07.2024 17:51 Małgorzata Wiatrak
publikacja
15.07.2024 14:35 Aleksandra Gałązkiewicz
Referent
modyfikacja
15.07.2024 14:35 Aleksandra Gałązkiewicz
Referent
publikacja
15.07.2024 14:15 Agnieszka Wejgt
Podinspektor
publikacja
15.07.2024 14:03 Krzysztof Kęska
Podinspektor
publikacja
15.07.2024 14:00 Krzysztof Kęska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Dokument: Zgłoszenie z dnia 09.07.2024r. - budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z odcinkiem ziemnym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ew. gruntu 188/5, 142 ( obręb 0110 - Długojów, arkusz 147) położonej przy ulicy Skaryszewskiej w Radomiu.
Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty
15.07.2024 13:59 Krzysztof Kęska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Obwieszczenie o wydaniu decyzji
15.07.2024 13:55 Aleksandra Szczygielska
Młodszy referent
modyfikacja
15.07.2024 13:54 Aleksandra Szczygielska
Młodszy referent
publikacja
15.07.2024 13:29 Aleksandra Gałązkiewicz
Referent
publikacja
15.07.2024 13:20 Daria Janas
Inspektor
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
15.07.2024 13:20 Daria Janas
Inspektor
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
15.07.2024 11:36 Iwona Wasik
Referent
publikacja
15.07.2024 11:36 Ilona Kilianek
Inspektor
publikacja
Załącznik: ArIII.6733.51.2024.IK, obwieszczenie wszczęcie
15.07.2024 11:35 Ilona Kilianek
Inspektor
odpublikowanie
Załącznik: ArIII.6733.51.2024.IK, obwieszczenie wszczęcie
15.07.2024 11:35 Ilona Kilianek
Inspektor
modyfikacja
15.07.2024 11:34 Ilona Kilianek
Inspektor
skasowanie
Załącznik: ArIII.6733.51.2024.IK, obwieszczenie wszczęcie
Dokument: Obwieszczenie nr 57/2024
Kategoria: Inwestycje celu publicznego
15.07.2024 11:34 Ilona Kilianek
Inspektor
publikacja
Załącznik: ArIII.6733.51.2024.IK, obwieszczenie wszczęcie
15.07.2024 11:33 Ilona Kilianek
Inspektor
modyfikacja
15.07.2024 11:32 Ilona Kilianek
Inspektor
skasowanie
Załącznik: ArIII.6733.51.2024.IK, obwieszczenie wszczęcie
Dokument: Obwieszczenie nr 57/2024
Kategoria: Inwestycje celu publicznego
15.07.2024 11:32 Ilona Kilianek
Inspektor
modyfikacja
15.07.2024 11:31 Ilona Kilianek
Inspektor
publikacja
Załącznik: ArIII.6733.51.2024.IK, obwieszczenie wszczęcie
15.07.2024 11:30 Ilona Kilianek
Inspektor
modyfikacja
15.07.2024 11:28 Ilona Kilianek
Inspektor
modyfikacja
15.07.2024 11:28 Ilona Kilianek
Inspektor
publikacja
15.07.2024 10:41 Katarzyna Kępczyk
Inspektor
publikacja
15.07.2024 09:49 Łukasz Horwat
Zastępca dyrektora
modyfikacja
15.07.2024 09:43 Łukasz Horwat
Zastępca dyrektora
modyfikacja
15.07.2024 09:42 Łukasz Horwat
Zastępca dyrektora
modyfikacja
15.07.2024 09:41 Łukasz Horwat
Zastępca dyrektora
modyfikacja
15.07.2024 09:38 Łukasz Horwat
Zastępca dyrektora
modyfikacja
15.07.2024 09:35 Łukasz Horwat
Zastępca dyrektora
modyfikacja
Załącznik: Wykaz nazw ulic i placów m. Radomia
15.07.2024 09:34 Łukasz Horwat
Zastępca dyrektora
modyfikacja
Załącznik: Mapa nazw ulic i placów m.Radomia
15.07.2024 09:17 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
Załącznik: protokół nr V/2024
15.07.2024 09:16 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
15.07.2024 09:00 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
15.07.2024 00:00 Agnieszka Wejgt
Podinspektor
odpublikowanie
15.07.2024 00:00 Agnieszka Wejgt
Podinspektor
odpublikowanie
13.07.2024 00:00 Justyna Godzisz
Referent
odpublikowanie
12.07.2024 15:11 Justyna Godzisz
Referent
publikacja
12.07.2024 14:08 Marek Sternalski
Dyrektor Szkoły
publikacja
12.07.2024 13:38 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
12.07.2024 13:37 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
modyfikacja
12.07.2024 13:30 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
12.07.2024 13:30 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
12.07.2024 11:43 Agnieszka Witczak-Armacińska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: CZERWIEC
Kategoria: 2024 rok
12.07.2024 11:42 Agnieszka Witczak-Armacińska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: KWIECIEŃ
Kategoria: 2024 rok
12.07.2024 11:42 Agnieszka Witczak-Armacińska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: KWIECIEŃ 2024
Dokument: Rejestr umów za 2024 rok
Kategoria: 2024 rok
12.07.2024 11:35 Agnieszka Witczak-Armacińska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: KWIECIEŃ 2024
Kategoria: 2024 rok
12.07.2024 11:34 Krzysztof Kęska
Podinspektor
publikacja
12.07.2024 11:31 Agnieszka Witczak-Armacińska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: KWIECIEŃ
Dokument: Rejestr umów za 2024 rok
Kategoria: 2024 rok
12.07.2024 11:28 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
publikacja
Załącznik: Rozstrzygnięcie konkursu
12.07.2024 11:27 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
publikacja
Załącznik: Rozstrzygnięcie konkursu
12.07.2024 11:26 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
publikacja
Załącznik: Informacja o braku wyboru
12.07.2024 11:24 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
publikacja
Załącznik: Rozstrzygnięcie konkursu
12.07.2024 10:14 Daria Janas
Inspektor
publikacja
12.07.2024 09:52 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
12.07.2024 09:47 Justyna Godzisz
Referent
publikacja
12.07.2024 08:22 Daria Janas
Inspektor
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
12.07.2024 08:18 Daria Janas
Inspektor
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
12.07.2024 08:15 Daria Janas
Inspektor
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
12.07.2024 08:08 Daria Janas
Inspektor
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
12.07.2024 00:00 Agnieszka Wejgt
Podinspektor
odpublikowanie
12.07.2024 00:00 Agata Michałkiewicz
Podinspektor
odpublikowanie
11.07.2024 14:42 Małgorzata Cieślakowska
Samodzielny referent
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Kategoria: Usługi
11.07.2024 14:42 Małgorzata Cieślakowska
Samodzielny referent
skasowanie
Załącznik: Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania
Dokument: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wykazu synchronizacyjnego z załącznikiem graficznym wraz ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej dla działki nr 34 o pow. 0,6977 ha, stanowiącej tereny kolejowe (obręb 0030 – Dzierzków, arkusz 46) w porównaniu do dawnych nieruchomości wywłaszczonych przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach Urzędu Spraw Wewnętrznych na rzecz Państwa na potrzeby Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Lublinie, orzeczeniami Nr AAE-3/14/49 z dnia 30 listopada 1961r.
Kategoria: Usługi
11.07.2024 14:42 Małgorzata Cieślakowska
Samodzielny referent
modyfikacja
Załącznik: Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania
Kategoria: Usługi
11.07.2024 14:41 Małgorzata Cieślakowska
Samodzielny referent
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania
Kategoria: Usługi
11.07.2024 14:40 Małgorzata Cieślakowska
Samodzielny referent
modyfikacja
Kategoria: Usługi
11.07.2024 14:30 Marta Solińska
Podinspektor
publikacja
11.07.2024 13:55 Aleksandra Gałązkiewicz
Referent
modyfikacja
11.07.2024 13:54 Aleksandra Gałązkiewicz
Referent
publikacja
11.07.2024 13:40 Aleksandra Gałązkiewicz
Referent
publikacja
11.07.2024 13:15 Iwona Wasik
Referent
publikacja
11.07.2024 12:07 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
11.07.2024 11:05 Konrad Borowski
Inspektor
publikacja
11.07.2024 10:28 Daria Janas
Inspektor
publikacja
11.07.2024 10:08 Michał Musialik
Inspektor
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie MWKZ o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie wpisania do rejestru zabytków budynku dawnego Hotelu Rzymskiego
11.07.2024 10:08 Michał Musialik
Inspektor
odpublikowanie
Załącznik: Zawiadomienie MWKZ o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie wpisania do rejestru zabytków budynku dawnego Hotelu Rzymskiego
11.07.2024 10:07 Michał Musialik
Inspektor
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie MWKZ o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie wpisania do rejestru zabytków budynku dawnego Hotelu Rzymskiego
11.07.2024 09:55 Michał Musialik
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Informacja Prezydenta Miasta Radomia z dn. 10.07.2024 r. o tączącym sie postępowaniu w sprawie wpisania zabytku nieruchomego budynku dawnego Hotelu Rzymskiego do rejestru zabytków
11.07.2024 09:55 Michał Musialik
Inspektor
modyfikacja
11.07.2024 09:54 Justyna Godzisz
Referent
publikacja
11.07.2024 09:53 Michał Musialik
Inspektor
publikacja
11.07.2024 09:18 Justyna Godzisz
Referent
publikacja
10.07.2024 15:02 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
10.07.2024 14:58 Iwona Religa
Sekretarz Szkoły
modyfikacja
10.07.2024 14:58 Iwona Religa
Sekretarz Szkoły
publikacja
Załącznik: wzór umowa najmu
10.07.2024 14:58 Iwona Religa
Sekretarz Szkoły
publikacja
Załącznik: zał. 2
10.07.2024 14:58 Iwona Religa
Sekretarz Szkoły
publikacja
Załącznik: zał. 1
10.07.2024 14:58 Iwona Religa
Sekretarz Szkoły
publikacja
Załącznik: zapytanie ofertowe dot. sklepiku szkolnego
10.07.2024 14:58 Iwona Religa
Sekretarz Szkoły
modyfikacja
10.07.2024 14:53 Marcin Dygas
Samodzielny Referent
publikacja
Kategoria: Wykazy
10.07.2024 14:53 Iwona Religa
Sekretarz Szkoły
publikacja
10.07.2024 14:30 Aleksandra Szczygielska
Młodszy referent
odpublikowanie
10.07.2024 14:20 Joanna Mierzyńska
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: oferta
10.07.2024 14:20 Joanna Mierzyńska
Inspektor
publikacja
Załącznik: oferta
10.07.2024 14:20 Joanna Mierzyńska
Inspektor
odpublikowanie
Załącznik: oferta
10.07.2024 14:18 Bernarda Cieślak
modyfikacja
Załącznik: Ewidencja stowarzyszeń zwykłych od 20.05.2016 r.
10.07.2024 14:03 Joanna Mierzyńska
Inspektor
publikacja
10.07.2024 13:06 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
publikacja
Załącznik: II KWARTAŁ 2024
10.07.2024 13:06 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: II KWARTAŁ 2024
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 13:05 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
modyfikacja
10.07.2024 12:58 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
odpublikowanie
Załącznik: IV KWARTAŁ 2020
10.07.2024 12:58 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
odpublikowanie
Załącznik: STATYSTYKA ZDAWALNOŚCI ZA II KWARTAŁ 2020
10.07.2024 12:58 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
odpublikowanie
Załącznik: III KWARTAŁ 2020
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: WYNIKI ZDAWALNOŚCI ZA II KAWRTAŁ 2019 R.
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: WYNIKI ZDAWALNOŚĆI ZA I KWARTAŁ 2019
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wyniki zdawalności za IV kwartał 2018 r. przesłane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce.
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców w Radomiu według stanu na 15.02.2019 r. - raport z PS PWPW S.A.
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wyniki zdawalności za IV kwartał 2018 r. przesłane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z miast Radom, Warszawa, Siedlce, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Skierniewice, Gdańsk, Chełm, Bielsko-Biała, Lublin i Łomża
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Raport zdawalności WORD z podziałem na OSK wygenerowany 15.02.2019 r. z systemu Portal Starosty PWPW S.A.
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wyniki zdawalności za III kwartał 2018 r. przesłane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie.
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców w Radomiu według stanu na 19.11.2018 r. - raport z PS PWPW S.A.
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wyniki zdawalności za III kwartał 2018 r. przesłane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z miast Radom, Siedlce, Lublin, Przemyśl, Chełm, Biała Podlaska i Łomża.
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Raport zdawalności WORD z podziałem na OSK wygenerowany 19.11.2018 r. z systemu Portal Starosty PWPW S.A.
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców w Radomiu według stanu na 20.08.2018 r. - raport z PS PWPW S.A.
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wyniki zdawalności za II kwartał 2018 r. przesłane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z miast Siedlce, Włocławek, Kalisz, Rzeszów, Biała Podlaska, Lublin, Radom i Warszawa.
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Raport zdawalności WORD z podziałem na OSK wygenerowany 20.08.2018 r. z systemu Portal Starosty PWPW S.A.
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców w Radomiu według stanu na 09.05.2018 r. - raport z PS PWPW S.A.
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wyniki zdawalności za I kwartał 2018 r. przesłane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z miast Radom, Lublin, Kalisz, Rzeszów, Łomża, Biała Podlaska i Warszawa.
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Raport zdawalności WORD z podziałem na OSK wygenerowany 09.05.2018 r. z systemu Portal Starosty PWPW S.A.
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wyniki zdawalności za IV kwartał 2017 r. przesłane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie.
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców w Radomiu według stanu na 08.02.2018 r. - raport z PS PWPW S.A.
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wyniki zdawalności za IV kwartał 2017 r. przesłane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z miast Radom, Olsztyn, Katowice, Lublin, Łomża i Rzeszów.
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Raport zdawalności WORD z podziałem na OSK wygenerowany 08.02.2018 r. z systemu Portal Starosty PWPW S.A.
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wyniki zdawalności za III kwartał 2017 r. przesłane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu (korekta danych).
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wyniki zdawalności za III kwartał 2017 r. przesłane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie.
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców w Radomiu według stanu na 30.10.2017 r. - raport z PS PWPW S.A.
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wyniki zdawalności za III kwartał 2017 r. przesłane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z miast Legnica, Radom, Łomża, Katowice, Wałbrzych i Lublin.
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Raport zdawalności WORD z podziałem na OSK wygenerowany 30.10.2017 r. z systemu Portal Starosty PWPW S.A.
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców w Radomiu według stanu na 07.08.2017 r. - raport z PS PWPW S.A.
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wyniki zdawalności za II kwartał 2017 r. przesłane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, Radomiu, Katowicach, Rzeszowie, Lublinie, Legnicy, Wałbrzychu, Olsztynie i Warszawie.
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Raport zdawalności WORD z podziałem na OSK wygenerowany 07.08.2017 r. z systemu Portal Starosty PWPW S.A.
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców w Radomiu według stanu na 25.05.2017 r. - raport z PS PWPW S.A.
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Raport zdawalności WORD z podziałem na OSK wygenerowany 25.05.2017 r. z systemu Portal Starosty PWPW S.A.
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wyniki zdawalności za I kwartał 2017 r. przesłane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu, Katowicach, Warszawie, Siedlcach i Wrocławiu
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wyniki zdawalności za IV kwartał 2016 r. przesłane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wyniki zdawalności za IV kwartał 2016 r. przesłane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie, Katowicach i Gdańsku
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wyniki zdawalności za III kwartał 2016 r. przesłane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wyniki zdawalności za III kwartał 2016 r. przesłane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z miast Radom, Tarnobrzeg i Lublin
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wyniki zdawalności za II kwartał 2016 r. przesłane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z Wraszawy
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wyniki zdawalności za II kwartał 2016 r. przesłane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z miast Siedlce i Radom
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wyniki zdawalności za II kwartał 2016 r. przesłane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z Łomży
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wyniki zdawalności za II kwartał 2016 r. przesłane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z miast Lublin, Ostrołęka, ZIelona Góra
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wyniki zdawalności za I kwartał 2016 r. przesłane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z miast Warszawa i Łomża
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wyniki zdawalności za I kwartał 2016 r. przesłane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z miast Radom Siedlce, Biała Podlaska i Ostrołęka.
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wyniki analizy statystycznej za II półrocze 2015r. WORD Bydgoszcz
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wyniki analizy statystycznej za II półrocze 2015 WORD KONIN
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wyniki analizy statystycznej za II półrocze 2015 WORD Wraszawa
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wyniki analizy statystycznej za II półrocze 2015 WORD Łomża
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wyniki analizy statystycznej za II półrocze 2015 WORD Biała Podlaska
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wyniki analizy statystycznej za II półrocze 2015 WORD Walbrzych
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wyniki analizy statystycznej za II półrocze 2015 WORD Katowice
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wyniki analizy statystycznej za II półrocze 2015r. WORD Zielona Góra
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wyniki analizy statystycznej za II półrocze 2015r. WORD Wrocław
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wyniki analizy statystycznej za II półrocze 2015r. WORD Siedlce
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wyniki analizy statystycznej za II półrocze 2015r. WORD Radom
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wyniki analizy statystycznej za II półrocze 2015r. WORD Nowy Sącz
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wykaz Ośrodków szkolenia kierowców według stanu na dzień 22.07.2015r.
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Informacja o wynikach egzaminów teoretycznych i praktycznych uzyskanych przez osoby egzaminowane w poszczególnych Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego w I półroczu 2015
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wykaz ośrodków szkolenia kierowców objętych analizą statystyczną za II półrocze 2014 r. (stan na 06.03.2015 r.)
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Informacje o wynikach egzaminów teoretycznych i praktycznych uzyskanych przez osoby egzaminowane w poszczególnych Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego w II półroczu 2014 r.
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wykaz ośrodków szkolenia kierowców objętych analizą statystyczną za I półrocze 2014 r. (stan na 05.08.2014 r.)
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Informacje o wynikach egzaminów teoretycznych i praktycznych uzyskanych przez osoby egzaminowane w poszczególnych Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego w I półroczu 2014 r. (część IV)
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Informacje o wynikach egzaminów teoretycznych i praktycznych uzyskanych przez osoby egzaminowane w poszczególnych Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego w I półroczu 2014 r. (część III)
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Informacje o wynikach egzaminów teoretycznych i praktycznych uzyskanych przez osoby egzaminowane w poszczególnych Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego w I półroczu 2014 r. (część II)
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Informacje o wynikach egzaminów teoretycznych i praktycznych uzyskanych przez osoby egzaminowane w poszczególnych Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego w I półroczu 2014 r. (część I)
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wyniki zdawalnośći za II półrocze 2013 r. przesłane z WORD Warszawa (część II)
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wyniki zdawalnośći za II półrocze 2013 r. przesłane z WORD Warszawa (część I)
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Informacje o wynikach egzaminów teoretycznych i praktycznych uzyskanych przez osoby egzaminowane w poszczególnych Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego w II półroczu 2013 r.
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wykaz ośrodków szkolenia kierowców objętych analizą statystyczną za II półrocze 2013 r. (stan na 05.03.2014 r.)
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2013 r.
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Wykaz ośrodków szkolenia kierowców objętych statystyką za I półrocze 2013 r.
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:57 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2013 r.
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
10.07.2024 12:55 Daria Janas
Inspektor
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
10.07.2024 12:52 Daria Janas
Inspektor
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
10.07.2024 12:51 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
modyfikacja
10.07.2024 12:51 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
modyfikacja
10.07.2024 12:49 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
10.07.2024 12:34 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
10.07.2024 12:34 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
10.07.2024 12:33 Aleksandra Gałązkiewicz
Referent
publikacja
10.07.2024 12:29 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
modyfikacja
10.07.2024 12:25 Monika Siara
publikacja
10.07.2024 12:18 Justyna Kamińska
Inspektor
publikacja
10.07.2024 11:30 Konrad Borowski
Inspektor
publikacja
10.07.2024 11:19 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
10.07.2024 11:19 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
10.07.2024 11:10 Daria Janas
Inspektor
publikacja
10.07.2024 11:05 Aleksandra Szczygielska
Młodszy referent
publikacja
10.07.2024 10:50 Anna Latusek
Inspektor
publikacja
10.07.2024 10:37 Monika Siara
publikacja
Załącznik: Informacja o wyniku naboru - kolejna osoba z listy
10.07.2024 10:36 Monika Siara
modyfikacja
10.07.2024 10:32 Marcin Dygas
Samodzielny Referent
publikacja
Kategoria: Wykazy
10.07.2024 10:17 Monika Siara
publikacja
10.07.2024 09:11 Łukasz Horwat
Zastępca dyrektora
publikacja
10.07.2024 09:06 Łukasz Horwat
Zastępca dyrektora
publikacja
10.07.2024 08:58 Łukasz Horwat
Zastępca dyrektora
publikacja
10.07.2024 08:26 Marcin Dygas
Samodzielny Referent
publikacja
Kategoria: Wykazy
10.07.2024 08:23 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
10.07.2024 08:02 Aleksandra Szczygielska
Młodszy referent
modyfikacja
09.07.2024 15:17 Elwira Chruśniak
publikacja
09.07.2024 15:16 Elwira Chruśniak
publikacja
09.07.2024 14:32 Marek Mikulski
gł. specjalista
odpublikowanie
09.07.2024 14:32 Marek Mikulski
gł. specjalista
odpublikowanie
09.07.2024 14:32 Marek Mikulski
gł. specjalista
odpublikowanie
09.07.2024 14:32 Marek Mikulski
gł. specjalista
odpublikowanie
09.07.2024 14:32 Marek Mikulski
gł. specjalista
odpublikowanie
09.07.2024 14:32 Marek Mikulski
gł. specjalista
odpublikowanie
09.07.2024 14:25 Milena Grzesiak
Inspektor
modyfikacja
09.07.2024 14:23 Milena Grzesiak
Inspektor
publikacja
09.07.2024 13:37 Marek Mikulski
gł. specjalista
publikacja
Załącznik: Małek Beata 01.09.2023
Dokument: Małek Beata
09.07.2024 13:36 Marek Mikulski
gł. specjalista
publikacja
Załącznik: Małek Beata 31.08.2023
Dokument: Małek Beata
09.07.2024 13:36 Marek Mikulski
gł. specjalista
skasowanie
Załącznik: Małek Beata 31.08.2023
Dokument: Małek Beata
Kategoria: Pracownicy UM i jednostek
09.07.2024 13:36 Marek Mikulski
gł. specjalista
skasowanie
Załącznik: Małek Beata 01.09.2023
Dokument: Małek Beata
Kategoria: Pracownicy UM i jednostek
09.07.2024 13:34 Marek Mikulski
gł. specjalista
skasowanie
Załącznik: Małek Beata
Dokument: Małek Beata
Kategoria: Pracownicy UM i jednostek
09.07.2024 13:33 Marek Mikulski
gł. specjalista
publikacja
Załącznik: Małek Beata
Dokument: Małek Beata
09.07.2024 13:32 Martyna Szczytowska
Sekretarz Szkoły
publikacja
09.07.2024 13:15 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
09.07.2024 13:10 Aleksandra Gałązkiewicz
Referent
publikacja
09.07.2024 13:02 Agnieszka Wejgt
Podinspektor
modyfikacja
09.07.2024 13:01 Agnieszka Wejgt
Podinspektor
modyfikacja
09.07.2024 13:00 Agnieszka Wejgt
Podinspektor
modyfikacja
09.07.2024 12:37 Aleksandra Paprocka
Główny Specjalista
publikacja
Kategoria: Usługi
09.07.2024 12:31 Ilona Kilianek
Inspektor
publikacja
09.07.2024 09:50 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
09.07.2024 09:49 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
09.07.2024 09:49 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
09.07.2024 09:48 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
09.07.2024 09:47 Anna Roszczyk
Inspektor
publikacja
09.07.2024 09:40 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
09.07.2024 09:39 Anna Roszczyk
Inspektor
publikacja
09.07.2024 09:33 Anna Roszczyk
Inspektor
publikacja
09.07.2024 09:21 Anna Roszczyk
Inspektor
publikacja
09.07.2024 08:09 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
09.07.2024 00:00 Anna Roszczyk
Inspektor
odpublikowanie
09.07.2024 00:00 Agata Michałkiewicz
Podinspektor
odpublikowanie
08.07.2024 19:15 Jerzy Brzozowski
Młodszy referent
odpublikowanie
08.07.2024 14:36 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
08.07.2024 14:30 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
08.07.2024 14:29 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
08.07.2024 14:28 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
08.07.2024 14:27 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
08.07.2024 14:19 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
08.07.2024 14:05 Martyna Bednarska - Czerwiak
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Usługi
08.07.2024 13:34 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
08.07.2024 12:50 Marcin Chłopicki
Inspektor
skasowanie
Załącznik: 2024.07.03 Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionych
Dokument: Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionych 08.07.2024r.
Kategoria: Biuro Rzeczy Znalezionych
08.07.2024 12:50 Marcin Chłopicki
Inspektor
modyfikacja
08.07.2024 12:49 Marcin Chłopicki
Inspektor
publikacja
Załącznik: 2024.07.08 Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionych
08.07.2024 12:49 Marcin Chłopicki
Inspektor
modyfikacja
08.07.2024 11:33 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
08.07.2024 11:25 Marcin Dygas
Samodzielny Referent
publikacja
Kategoria: Wykazy
08.07.2024 11:10 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Struktura organizacyjna Zakładu Usług Komunalnych
08.07.2024 10:23 Ewelina Bugajska
Inspektor
publikacja
08.07.2024 10:16 Ewelina Bugajska
Inspektor
publikacja
08.07.2024 10:13 Ewelina Bugajska
Inspektor
publikacja
08.07.2024 09:23 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
publikacja
Załącznik: II KWARTAŁ 2024
08.07.2024 09:23 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
skasowanie
Załącznik: II KWARTAŁ 2024
Dokument: Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności
08.07.2024 08:53 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
modyfikacja
08.07.2024 08:52 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
publikacja
08.07.2024 08:52 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
publikacja
08.07.2024 08:51 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
publikacja
08.07.2024 08:51 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
publikacja
08.07.2024 08:50 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
publikacja
08.07.2024 08:50 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
publikacja
08.07.2024 08:49 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
publikacja
Kategoria: Sprawozdania
08.07.2024 08:49 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
publikacja
08.07.2024 08:48 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
publikacja
08.07.2024 08:48 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
publikacja
Kategoria: Plan pracy
08.07.2024 08:46 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
modyfikacja
08.07.2024 08:46 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
publikacja
Kategoria: Petycje
08.07.2024 08:45 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
publikacja
08.07.2024 08:45 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
publikacja
08.07.2024 08:44 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
publikacja
08.07.2024 08:44 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
publikacja
Kategoria: Projekty uchwał
08.07.2024 08:43 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
publikacja
Kategoria: Uchwały
08.07.2024 08:43 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
publikacja
Kategoria: Sesje
08.07.2024 08:43 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
publikacja
Kategoria: Komisje
08.07.2024 08:42 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
publikacja
Kategoria: Dyżury
08.07.2024 08:42 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
publikacja
08.07.2024 08:41 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
publikacja
07.07.2024 00:00 Paweł Kliszcz
Inspektor
odpublikowanie
05.07.2024 16:20 Jerzy Brzozowski
Młodszy referent
publikacja
05.07.2024 15:17 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
05.07.2024 15:17 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
05.07.2024 15:11 Agnieszka Wejgt
Podinspektor
modyfikacja
05.07.2024 15:08 Agnieszka Wejgt
Podinspektor
publikacja
05.07.2024 15:05 Agnieszka Wejgt
Podinspektor
publikacja
05.07.2024 14:55 Ewa Lutek
publikacja
05.07.2024 14:14 Norbert Kornacki
Starszy Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
05.07.2024 14:12 Norbert Kornacki
Starszy Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
05.07.2024 13:08 Ewa Szwaczka
publikacja
05.07.2024 13:03 Ewa Szwaczka
odpublikowanie
05.07.2024 13:00 Ewa Szwaczka
publikacja
05.07.2024 12:10 Ewelina Bugajska
Inspektor
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
05.07.2024 12:09 Anna Latusek
Inspektor
publikacja
05.07.2024 11:50 Rafał Wilczyński
publikacja
Kategoria: Obwieszczenia
05.07.2024 11:48 Anna Maria Stachowicz
Podinspektor
publikacja
05.07.2024 11:45 Michał Musialik
Inspektor
publikacja
Załącznik: Wyjaśnienie Lipiec 2024 r.
05.07.2024 11:08 Dominika Ługowska
Podinspektor
publikacja
05.07.2024 11:07 Dominika Ługowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: uzgodnienia1
05.07.2024 11:07 Dominika Ługowska
Podinspektor
odpublikowanie
Załącznik: uzgodnienia1
05.07.2024 11:07 Dominika Ługowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: uzgodnienia1
05.07.2024 11:07 Dominika Ługowska
Podinspektor
odpublikowanie
Załącznik: uzgodnienia1
05.07.2024 10:43 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
05.07.2024 10:43 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
05.07.2024 10:42 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
05.07.2024 10:29 Marzena Kędra
Kierownik Biura
modyfikacja
05.07.2024 10:27 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
05.07.2024 10:25 Marzena Kędra
Kierownik Biura
odpublikowanie
Załącznik: Wyjaśnienie czerwiec 2024
05.07.2024 10:25 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
modyfikacja
05.07.2024 10:24 Agnieszka Witczak-Armacińska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: MARZEC
Kategoria: 2024 rok
05.07.2024 10:24 Agnieszka Witczak-Armacińska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: MARZEC
Dokument: Rejestr umów za 2024 rok
Kategoria: 2024 rok
05.07.2024 09:15 Justyna Godzisz
Referent
publikacja
05.07.2024 08:39 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
05.07.2024 08:20 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
publikacja
Załącznik: Zestawienie ofert
Kategoria: Usługi
05.07.2024 08:20 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
publikacja
Załącznik: Informacja o wyborze oferty
Kategoria: Usługi
05.07.2024 08:20 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
modyfikacja
Kategoria: Usługi
05.07.2024 00:00 Agata Michałkiewicz
Podinspektor
odpublikowanie
04.07.2024 15:24 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
04.07.2024 15:22 Monika Siara
publikacja
04.07.2024 14:17 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
04.07.2024 14:17 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
04.07.2024 14:14 Beata Staniszewska
Podinspektor
modyfikacja
Załącznik: Sektor IV Zabudowa wielorodzinna
Kategoria: Sektor 4
04.07.2024 13:57 Wojciech Czubak
Główny specjalista
publikacja
Kategoria: Wykazy
04.07.2024 13:43 Edyta Bednarska
Referent
publikacja
04.07.2024 13:09 Agnieszka Wejgt
Podinspektor
publikacja
04.07.2024 12:47 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
04.07.2024 12:29 Anna Roszczyk
Inspektor
publikacja
04.07.2024 12:22 Małgorzata Cieślakowska
Samodzielny referent
publikacja
Załącznik: Informacja o wyborze oferty
Kategoria: Usługi
04.07.2024 12:21 Małgorzata Cieślakowska
Samodzielny referent
publikacja
Załącznik: Zestawienie ofert cenowych
Kategoria: Usługi
04.07.2024 12:21 Małgorzata Cieślakowska
Samodzielny referent
modyfikacja
Kategoria: Usługi
04.07.2024 11:52 Daria Janas
Inspektor
publikacja
04.07.2024 11:41 Agnieszka Wiszniewska
przeniesienie
04.07.2024 11:41 Agnieszka Wiszniewska
przeniesienie
04.07.2024 11:38 Agnieszka Wiszniewska
publikacja
Załącznik: skanowanie0398
04.07.2024 11:38 Agnieszka Wiszniewska
publikacja
Załącznik: skanowanie0399
04.07.2024 11:38 Agnieszka Wiszniewska
publikacja
Załącznik: skanowanie0400
04.07.2024 11:38 Agnieszka Wiszniewska
publikacja
Załącznik: skanowanie0403
04.07.2024 11:37 Agnieszka Wiszniewska
modyfikacja
04.07.2024 11:37 Agnieszka Wiszniewska
modyfikacja
04.07.2024 11:36 Agnieszka Wiszniewska
publikacja
04.07.2024 11:23 Tomasz Milewski
Kierownik Referatu
publikacja
Załącznik: II KWARTAŁ 2024
04.07.2024 11:02 Katarzyna Kępczyk
Inspektor
publikacja
04.07.2024 10:53 Dominika Ługowska
Podinspektor
publikacja
04.07.2024 10:51 Dominika Ługowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: zmiana zakresu wniosku
04.07.2024 10:51 Dominika Ługowska
Podinspektor
odpublikowanie
Załącznik: zmiana zakresu wniosku
04.07.2024 10:00 Marta Jesionek
odpublikowanie
04.07.2024 09:58 Marta Jesionek
modyfikacja
04.07.2024 09:51 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
04.07.2024 09:12 Daria Janas
Inspektor
publikacja
do góry