Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)

Zmiana od 12-02-2024 do 26-02-2024

publikacja
318
modyfikacja
374
skasowanie
826
Data Redaktor Akcja Zmiana
26.02.2024 15:16 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
26.02.2024 15:16 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
26.02.2024 15:16 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
Załącznik: Zarządzenie Nr 5276/2024
26.02.2024 15:16 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
odpublikowanie
Załącznik: Zarządzenie Nr 5276/2024
26.02.2024 15:09 Iwona Wasik
Referent
modyfikacja
26.02.2024 15:08 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
26.02.2024 15:08 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
26.02.2024 15:05 Iwona Wasik
Referent
publikacja
Załącznik: 10KPA
26.02.2024 15:05 Iwona Wasik
Referent
modyfikacja
26.02.2024 15:04 Iwona Wasik
Referent
modyfikacja
26.02.2024 15:03 Daria Janas
Referent
modyfikacja
Załącznik: Odpowiedź
26.02.2024 15:02 Iwona Wasik
Referent
skasowanie
Załącznik: 10KPA
Dokument: Zawiadomienie z art 10KPA przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w części parteru z garażem podziemnym, miejsc parkingowych i dróg wewnętrznych na działkach nr ewid. 28/6, 28/9, 28/11, 28/13 i części działki n ewid. 27/5 (obręb 0111 - Idalin, arkusz 132) w Radomiu
Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty
26.02.2024 15:01 Daria Janas
Referent
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
26.02.2024 14:57 Iwona Wasik
Referent
modyfikacja
26.02.2024 14:52 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
26.02.2024 14:26 Beata Stępień
Inspektor
publikacja
26.02.2024 14:26 Beata Stępień
Inspektor
publikacja
26.02.2024 14:26 Beata Stępień
Inspektor
publikacja
26.02.2024 14:26 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Skład osobowy
26.02.2024 14:22 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
26.02.2024 14:20 Agata Gierczak
Inspektor
odpublikowanie
26.02.2024 14:19 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
26.02.2024 14:19 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
26.02.2024 14:18 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
26.02.2024 14:17 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
Załącznik: CX. sesja - 26.02.2024
26.02.2024 14:17 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
26.02.2024 14:14 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
26.02.2024 14:11 Magdalena Swend
Pomoc administracyjna
modyfikacja
Załącznik: Interpelacja
26.02.2024 14:10 Magdalena Swend
Pomoc administracyjna
modyfikacja
26.02.2024 14:09 Magdalena Swend
Pomoc administracyjna
skasowanie
Załącznik: Interpelacja
Dokument: Radna Katarzyna Pastuszka - Chrobotowicz - interpelacja w sprawie opłaty adiacenckiej
Kategoria: Interpelacje i zapytania
26.02.2024 14:09 Magdalena Swend
Pomoc administracyjna
publikacja
Załącznik: Interpelacja
26.02.2024 14:08 Magdalena Swend
Pomoc administracyjna
modyfikacja
26.02.2024 14:08 Magdalena Swend
Pomoc administracyjna
modyfikacja
26.02.2024 14:06 Magdalena Swend
Pomoc administracyjna
modyfikacja
Załącznik: Interpelacja
26.02.2024 14:04 Magdalena Swend
Pomoc administracyjna
modyfikacja
26.02.2024 14:00 Magdalena Swend
Pomoc administracyjna
modyfikacja
26.02.2024 13:57 Magdalena Swend
Pomoc administracyjna
modyfikacja
26.02.2024 13:55 Magdalena Swend
Pomoc administracyjna
publikacja
26.02.2024 13:49 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
26.02.2024 13:48 Justyna Godzisz
Referent
publikacja
26.02.2024 13:42 Agata Gierczak
Inspektor
odpublikowanie
26.02.2024 13:20 Iwona Wasik
Referent
publikacja
26.02.2024 13:15 Iwona Wasik
Referent
publikacja
26.02.2024 12:31 Marzena Radziejowska
Wicedyrektor
modyfikacja
26.02.2024 12:29 Marzena Radziejowska
Wicedyrektor
publikacja
26.02.2024 12:21 Marzena Radziejowska
Wicedyrektor
modyfikacja
26.02.2024 12:19 Marzena Radziejowska
Wicedyrektor
publikacja
26.02.2024 12:14 Daria Janas
Referent
publikacja
26.02.2024 12:12 Daria Janas
Referent
publikacja
26.02.2024 10:35 Daria Janas
Referent
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
26.02.2024 10:34 Daria Janas
Referent
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
26.02.2024 10:33 Daria Janas
Referent
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
26.02.2024 10:32 Daria Janas
Referent
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
26.02.2024 10:32 Daria Janas
Referent
skasowanie
Załącznik: Odpowiedź
Dokument: Radny Marcin Kaca - interpelacja w sprawie uprzątnięcia ulicy Stawowej, na odcinku od ulicy Krychnowickiej/ Starokrakowskiej
Kategoria: Interpelacje i zapytania
26.02.2024 10:30 Daria Janas
Referent
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
26.02.2024 10:30 Daria Janas
Referent
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
26.02.2024 10:26 Agnieszka Witczak-Armacińska
Podinspektor
publikacja
Kategoria: 2024 rok
26.02.2024 09:45 Norbert Kornacki
Starszy Inspektor
publikacja
26.02.2024 09:43 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
26.02.2024 09:42 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
modyfikacja
23.02.2024 16:56 Małgorzata Sijer
publikacja
Kategoria: PP 7
23.02.2024 16:55 Małgorzata Sijer
odpublikowanie
Kategoria: PP 7
23.02.2024 16:51 Małgorzata Sijer
publikacja
Kategoria: PP 7
23.02.2024 16:49 Małgorzata Sijer
odpublikowanie
Kategoria: PP 7
23.02.2024 16:47 Małgorzata Sijer
modyfikacja
Kategoria: PP 7
23.02.2024 16:44 Małgorzata Sijer
modyfikacja
Kategoria: PP 7
23.02.2024 15:31 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
publikacja
Kategoria: Nagrania obrad
23.02.2024 15:17 Małgorzata Cieślakowska
Samodzielny referent
publikacja
Kategoria: Usługi
23.02.2024 14:58 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Projekt uchwały na 969
Kategoria: Projekty uchwał
23.02.2024 14:57 Aleksandra Gałązkiewicz
Referent
publikacja
23.02.2024 14:56 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Projekty uchwał
23.02.2024 14:52 Małgorzata Cieślakowska
Samodzielny referent
publikacja
Załącznik: Informacja o wyborze oferty
Kategoria: Usługi
23.02.2024 14:52 Małgorzata Cieślakowska
Samodzielny referent
publikacja
Załącznik: Zestawienie ofert cenowych
Kategoria: Usługi
23.02.2024 14:51 Małgorzata Cieślakowska
Samodzielny referent
modyfikacja
Kategoria: Usługi
23.02.2024 14:48 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
23.02.2024 13:47 Mariusz Konopka
publikacja
Załącznik: Regulamin naboru_na_wolne_stanowiska_urzednicze ZSP1nowe (1)
23.02.2024 13:47 Mariusz Konopka
publikacja
Załącznik: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
23.02.2024 13:47 Mariusz Konopka
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie o naborze insp.BHP 2024
23.02.2024 13:47 Mariusz Konopka
publikacja
23.02.2024 13:44 Mariusz Konopka
odpublikowanie
23.02.2024 13:44 Mariusz Konopka
odpublikowanie
23.02.2024 13:43 Mariusz Konopka
odpublikowanie
23.02.2024 13:36 Agnieszka Witczak-Armacińska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: STYCZEŃ
Dokument: Informacje ogólne
Kategoria: Rejestr umów
23.02.2024 13:35 Agnieszka Witczak-Armacińska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: STYCZEŃ
Kategoria: Rejestr umów
23.02.2024 13:32 Agnieszka Witczak-Armacińska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: STYCZEŃ
Dokument: Informacje ogólne
Kategoria: Rejestr umów
23.02.2024 13:26 Agnieszka Witczak-Armacińska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: STYCZEŃ
Kategoria: Rejestr umów
23.02.2024 13:26 Mariusz Konopka
modyfikacja
23.02.2024 13:24 Agnieszka Witczak-Armacińska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: STYCZEŃ
Dokument: Informacje ogólne
Kategoria: Rejestr umów
23.02.2024 13:22 Agnieszka Witczak-Armacińska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: STYCZEŃ
Kategoria: Rejestr umów
23.02.2024 12:45 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: protokół nr XLVII/2020
23.02.2024 12:44 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
23.02.2024 12:42 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: protokół nr XLVII/2020
23.02.2024 12:42 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
23.02.2024 12:39 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: protokół nr XLIV.2020
23.02.2024 12:38 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
23.02.2024 12:33 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: protokół nr XXXVIII/2020
23.02.2024 12:33 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: protokół nr XXXVIII/2020
23.02.2024 12:32 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej wRadomiu odbytej w dniu 22 października 2010r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXXIX sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 października 2010r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XC nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 3 listopada 2010r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XCI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 8 listopada 2010r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XCII sesji Rady Miejskiej w Radomiu na zakończenie V kadencji samorządu odbytej w dniu 10 listopada 2010
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Spawozdanie z pracy Komisji Edukacji za 2008 rok.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny na 2008 rok.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej za 2008 rok
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa za 2008 rok.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki i Środowiska za 2008 rok
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2008 rok
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Sportu i Turystyki za 2008 rok
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju za 2008 rok
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Kultury za 2008 rok.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Regulaminowej i Spraw Radnych za 2008 rok.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczństwa
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2009r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki i Środowiska za 2009r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Kultury za 2009r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Regulaminowej i Spraw Radnych za 2009r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Edukacji za 2009r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej za 2009r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia,Pomocy Społecznej i Rodziny za 2009r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju Miasta za 2009r
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Sportu i Turystyki za 2009r
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z I sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 1 grudnia 2010r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr II z sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 9 grudnia 2010r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z III sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 20 grudnia 2010r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z IV sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 30 grudnia 2010r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z V nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 14 stycznia 2011r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z VI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 17 stycznia 2011r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z VII sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 31 stycznia 2011r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z VIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 31 stycznia 2011r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 7 lutego 2011r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z X sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 28 lutego 2011r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XI sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 4.04.2011r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 9.04.2011
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 20.05.2011
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XIV sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 30 maja 2011r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XV uroczystej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 4 czerwca 2011r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 13.06.2011
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XVII sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 20.06.2011
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 27.07.2011
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XIX sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 29.08.2011
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XX sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 26 września 2011r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXI sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 28.10.2011r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXII sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 28.11.2011r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 30 stycznia 2012r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 30 stycznia 2012r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXIII sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 12 grudnia 2011r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 21 grudnia 2011r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2011r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska za 2011r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa za 2011r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Kultury i Promocji za 2011r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki za 2011r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXVII sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 8 lutego 2012r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 27 lutego 2012r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 7 marca 2012r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 26 marca 2012r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 19 kwietnia 2012r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 28 maja 2012r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXXIII uroczystej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 4 czerwca 2012r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 22 czerwca 2012r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 19 lipca 2012r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 27 sierpnia 2012r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 24 września 2012r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 3 października 2012r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 19 października 2012r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XL sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniuy 29 października 2012r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XLI sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 3 grudnia 2012r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Regulaminowej i Spraw Radnych za 2012r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki za 2012r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Kultury i Promocji za 2012r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa za 2012r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2012r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XLII sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 17 grudnia 2012r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 31 grudnia 2012r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska za 2012r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Edukacji za 2012r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju Miasta za 2012r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Sportu i Turystyki za 2012r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny za 2012r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Doraźnej d/s Majątku Spółek Prawa Handlowego z udziałem Gminy za 2012r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej za 2012r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XLIV sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 21 stycznia 2013r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XLV sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2013r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XLVI sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 26 marca 2013r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XLVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 4 kwietnia 2013r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 22 kwietnia 2013r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 6 maja 2013r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z L. uroczystej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 4 czerwca 2013r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LI sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 10 czerwca 2013r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 24 czerwca 2013r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LIII sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 1 lipca 2013r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LIV. sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 26 sierpnia 2013r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LV. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 16 września 2013r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LVII. uroczystej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 14 października 2013r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LVI. sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30 września 2013r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LVIII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 4 listopada 2013r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LIX. sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 listopada 2013r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LX. sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 9 grudnia 2013r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXI. sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 23 grudnia 2013r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Regulaminowej i Spraw Radnych za 2013r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska za 2013r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa za 2013r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2013r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki za 2013r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Kultury i Promocji za 2013r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Edukacji za 2013r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej za 2013r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju Miasta za 2013r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Sportu i Turystyki za 2013r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny za 2013r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 27.01.2014r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXIII. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 13.02.2014r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXIV. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 24.02.2014r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXV. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 7 marca 2014r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXVI. sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 17 marca 2014r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXVII. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 7 kwietnia 2014r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXVIII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 28 kwietnia 2014r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXIX. uroczystej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 4 czerwca 2014r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXX. sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 9 czerwca 2014r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXI. sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 30 czerwca 2014r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXII. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 3 lipca 2014r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXIII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 sierpnia 2014r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXIV. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 29 września 2014r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXV.sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 6 października 2014r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXVI.sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 27 października 2014r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXVII.uroczystej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 12 listopada 2014r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z I.sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 1 grudnia 2014r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z II. sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 9 grudnia 2014r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z III. sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 22 grudnia 2014r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z IV. sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 29 grudnia 2014r
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 1 Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16 grudnia 2014r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 1 Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 grudnia 2014r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 2 Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 13 stycznia 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokoł Nr 2 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 grudnia 2014r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 3 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 13 stycznia 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 1 Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 2 Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 stycznia 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 2 Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 1 Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 11 grudnia 2014r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 2 Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 lutego 2014r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 3 Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 grudnia 2014r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 4 Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 stycznia 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 3 Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Ne 2 Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejksiej w Radomiu z dnia 14 stycznia 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 1 Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 grudnia 2014r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 2 Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 2 Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 stycznia 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z V. sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 19 stycznia 2015r
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 3 Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejksiej w Radmiu z dnia 23 lutego 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 2 Komisji Ochrony i Kształtowania Środpwiska Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 13 stycznia 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 3 Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 lutego 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 4 Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 10 lutego 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 5 Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 lutego 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 2 Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Radmiu z dnia 17 lutego 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 3 Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16 lutego 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 5 Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 lutego 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 3 Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejksiej w Radomiu z dnia 20 lutego 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 3 Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z VI. sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 23 lutego 2015r
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z VII. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 9 marca 2015r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z VIII. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 16 marca 2015r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 4 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 11 lutego 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 6 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 marca 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 4 Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 marca 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 5 Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 kwietnia 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 3 Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 lutego 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 4 Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 marca 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z IX. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się 30 marca 2015r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 4 Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 4 Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 marca 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protoół nr 5 Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 3 Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 marca 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 4 Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 marca 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 1 Komisji do spraw majątku spółek miejskich Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 lutego 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 5 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 8 kwietnia 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 2 Komisji do spraw majątku spółek miejskich Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 maja 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 6 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 maja 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Komisja Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu
Kategoria: Rada Miejska
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Posiedzenie Komisji Gospodarki Rady Miejskiej
Kategoria: Rada Miejska
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 7 Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 maja 2015roku.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 6 Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 11 maja 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 4 Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 marca 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 5 Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 maja 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 7 Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 maja 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 6 Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 maja 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 4 zposiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.03.2015roku.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z X. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 18 maja 2015r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XI. uroczystej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 3 czerwca 2015r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 8/2015 Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 czerwca 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 5/2015 Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2015
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr1 Komisji Regulaminowej i Spraw Radnych z dnia 19 stycznia 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 8 Komisji Budżetowej z dnia 25 czerwca 2015 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 9/2015 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 lipca 2015 roku.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2015r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XIII. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 3 sierpnia 2015r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 7 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2015 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 6 Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 czerwca 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 7 Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 7 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 6 z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 6 z posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 lipca 2015 roku.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 1 Komisji Doraźnej ds. Wyboru Ławników Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 10 czerwca 2015 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 8 Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 sierpnia 2015 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 10/2015 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.08.2015r
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 8/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26.08.2015 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 6 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26.03.2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji ds. majątku spółek miejskich Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15.06.2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 9 z Posiedzenia Komisji Budżetowej Rady miejskiej w Radomiu z dnia 25.08.2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 8 z Posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 września 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 7 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 7/2015 Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 sierpnia 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XIV. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 31 sierpnia 2015r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XV. uroczystej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 15 września 2015r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Protokół nr XXXV/2020
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XVI. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 25 września 2015r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 2 Komisji Doraźnej ds. Wyboru Ławników Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 września 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 10 z Posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 02 października 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 11 z Posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 05 października 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 10 z Posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30.09.2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 12 z Posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 października 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 9 z Posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 5 października 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XVII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 5 października 2015r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 5 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 maja 2015 roku.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 6 Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 października 2015 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 2 z posiedzenia Komisji Regulaminowej i spraw radnych z dnia 26 czerwca 2015 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 13 Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 października 2015 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 11 z Posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 października 2015 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokól nr 11/2015 z posiedzenia Komisji Gospodarki z dnia 22 września 2015 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 12 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 5 października 2015 roku.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 10 Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 października 2015 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 7 z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 sierpnia 2015 roku.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XVIII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 27 października 2015r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 12 z Posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 listopada 2015 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 4 Komisji do spraw majątku spółek miejskich Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 września 2015 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 11 z Posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 2015 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 14 z Posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 listopada 2015 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokól Nr 13 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 listopada 2015r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 7 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 listopada 2015 roku.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 8 z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 2015 roku.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 8/2015r z posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 5 października 2015 roku.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 13 z Posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 2 grudnia 2015 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XIX. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 30 listopada 2015r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XX. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 7 grudnia 2015r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXI. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 7 grudnia 2015r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr12 z Posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 07 grudnia 2015 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 08 grudnia 2015 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2015r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXIII. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 11 stycznia 2016r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 15 z Posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 07 grudnia 2015 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 14 z Posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 10 grudnia 2015 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 10 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2015 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 13 z Posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2015 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 3 z Posiedzenia Doraźnej Komisji d/s Wyboru Ławników Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 października 2015 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 6 Komisji do spraw majątku spółek miejskich Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 02 grudnia 2015 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Edukacji za 2015 rok
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju Miasta za 2015r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji do spraw majątku spółek miejskich za 2015r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 3 Komisji Regulaminowej i Spraw Radnych Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 listopada 2015 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokól Nr 9 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 września 2015 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 października 2015 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 14 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 grudnia 2015 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 8 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 grudnia 2015 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 9 z posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 8 grudnia 2015 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokól Nr 9 z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 grudnia 2015 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu za 2015r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Kultury Rady Miejskiej w Radomiu za 2015 rok
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu za 2015 rok
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu za 2015 rok.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu za 2015 rok
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Regulaminowej i Spraw Radnych Rady Miejskiej w Radomiu za 2015 rok.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 16 z Posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 stycznia 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 11 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXIV. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 25 stycznia 2016r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny za 2015r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetoweji za 2015 r.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 17 z Posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 lutego 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 14 z Posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 stycznia 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 15 z Posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 stycznia 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Sportu i Turystyki za 2015 rok
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 9 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 15 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 stycznia 2016 roku.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 10 z posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 stycznia 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 10 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 stycznia 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 18 z Posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 lutego 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXV. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 29 lutego 2016r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 12 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 16 z Posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 lutego 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 7 Komisji do spraw majątku spółek miejskich Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 15 z Posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 lutego 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 19 z Posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 04 kwietnia 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 8 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 05 października 2015 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17.02.2016 roku.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 10 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.02.2016 roku.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 16 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.02.2016 roku.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 11 z posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.02.2016 roku.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXVI. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 18 kwietnia 2016r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXVII. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 21 kwietnia 2016r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 20 z Posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 13 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 kwietnia 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 16 z Posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 17 z Posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 kwietnia 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 6 z Posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 stycznia 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 21 z Posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 maja 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 18 z Posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 maja 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 7 z Posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 maja 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 14 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 maja 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 17 z Posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 8 Komisji do spraw majątku spółek miejskich Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 kwietnia 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXVIII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 30 maja 2016r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXIX. uroczystej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 3 czerwca 2016r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXX. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 3 czerwca 2016r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXXI. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2016r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 15 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 czerwca 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 18 z Posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 czerwca 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 19 z Posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 czerwca 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 8 z Posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 czerwca 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 19 z Posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 czerwca 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 22 z Posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 23 z Posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 czerwca 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Prtotokół Nr 11 z posiedzenie Komisji Kultury Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 lutego 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 12 z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 maja 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 i 26 kwietnia 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 17 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 13 kwietnia 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 12 z posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 13 kwietnia 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 13 z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3 czerwca 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 14 z posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 01 czerwca 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 maja 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 4 z posiedzenia Komisji Regulaminowej i spraw Radnych z dnia 19 stycznia 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 19 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 czerwca 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 20 z Posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 lipca 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 20 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 sierpnia 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXXII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 29 sierpnia 2016r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXXIII. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 1 września 2016r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 21 z Posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 07 września 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 16 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 sierpnia 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 24 z Posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 sierpnia 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 20 z Posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 sierpnia 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXXIV. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 26 września 2016r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 25 z Posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 września 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 26 z Posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 03 października 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 23 z Posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 07 listopada 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 22 z Posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 września 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 21 z Posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 września 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 22 z Posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 03 listopada 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 23 z Posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 listopada 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 17 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 września 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 września 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 19 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 07 listopada 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 20 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 listopada 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 24 z Posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16 listopada 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 27 z Posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 listopada 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 9 z Posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 10 Komisji do spraw majątku spółek miejskich Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXXV. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 7 listopada 2016r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXXVI. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 15 listopada 2016r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXXVII. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 28 listopada 2016r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 21 z posiedzenia KomisjiGospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 wrześnai 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokól Nr 22 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 03 listopada 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokól Nr 23 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 07 listopada 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokól Nr 14 z posiedzenia Komisji Kulturyi Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokól Nr 15 z posiedzenia Komisji Kulturyi Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 października 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokól Nr 14 z posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 sierpnia 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokól Nr 15 z posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Miejskiej w Radomiu z dnia 20 września 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokól Nr 16 z posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Miejskiej w Radomiu z dnia 7 listopada 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokól Nr 11 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 listopada 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 11 Komisji do spraw majątku spółek miejskich Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 listopada 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 12 Komisji do spraw majątku spółek miejskich Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 grudnia 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 21 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 listopada 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 22 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 grudnia 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 24 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 listopada 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 25 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 01 grudnia 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 26 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 grudnia 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 25 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 listopada 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 26 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 28 z Posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 listopada 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 29 z posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 10 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 listopada 2016 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji do spraw majątku spółek miejskich Rady Miejskiej w Radomiu za 2016 rok
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z prac Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu za 2016 rok
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z prac Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu za 2016 rok
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z prac Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu za 2016 rok
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z prac Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu za 2016 rok
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z prac Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Radomiu za 2016 rok
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXXVIII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 19 grudnia 2016r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXXIX. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2016r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XL. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 30 stycznia 2017r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 23 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 stycznia 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 27 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 stycznia 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 28 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 stycznia 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 27 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 stycznia 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 28 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 10 lutego 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XLI. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 31 stycznia 2017r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XLII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 10 lutego 2017r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XLIII. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 27 lutego 2017r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 5/2016 z posiedzenia Komisji Regulaminowej i spraw Radnych z dnia 29 sierpnia 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 16 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 listopada 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 17 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 stycznia 2017 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 września 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 24 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 listopada 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 12 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 listopada 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 18 z posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 grudnia 2016 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 13 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 stycznia 2017 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 25 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 stycznia 2017 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 19 z posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 stycznia 2017 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 6 z posiedzenia Komisji Regulaminowej i spraw Radnych Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 stycznia 2017 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 14 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 10 lutego 2017 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 20 z posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu z dnia10 lutego 2017 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 29 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 30 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 marca 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 13 Komisji do spraw majątku spółek miejskich Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 stycznia 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 14 Komisji do spraw majątku spółek miejskich Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 marca 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 24 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 lutego 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 25 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 marca 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 29 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 lutego 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 30 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 30 z posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 stycznia 2017 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 11 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 stycznia 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XLIV. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 27 marca 2017r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XLV. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 27 marca 2017r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 6 z posiedzenia Komisji Regulaminowej i Spraw Radnych z dnia 26 stycznia 2017 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XLVI. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 21 kwietnia 2017r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XLVII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2017r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 31 z posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 marca 2017 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 31 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 kwietnia 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 26 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 kwietnia 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 12 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 marca 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 31 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 kwietnia 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 15 Komisji do spraw majątku spółek miejskich Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 kwietnia 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XLVIII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 29 maja 2017r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XLIX. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 1 czerwca 2017r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z L. uroczystej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 2 czerwca 2017r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LI. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 2 czerwca 2017r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2017r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LIII. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 21 lipca 2017r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 32 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 maja 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 33 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 34 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 sierpnia 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 27 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 maja 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 28 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 29 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 lipca 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 30 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 sierpnia 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 32 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 maja 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 33 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 01 czerwca 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 34 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 35 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 32 z posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 maja 2017 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 13 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 maja 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 16 Komisji do spraw majątku spółek miejskich Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LIV. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 28 sierpnia 2017r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 35 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 września 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 36 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 września 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 31 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 września 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LV. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 25 września 2017r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 33 z posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 sierpnia 2017 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 34 z posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 sierpnia 2017 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 35 z posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 04 października 2017 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 36 z posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 13 listopada 2017 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 32 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 października 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 36 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 października 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 37 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 października 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 17 Komisji do spraw majątku spółek miejskich Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 września 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 18 Komisji do spraw majątku spółek miejskich Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 października 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LVI. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 30 października 2017r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LVII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 27 listopada 2017r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LVIII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 18 grudnia 2017r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LIX. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2017r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z prac Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu za 2017 rok.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z prac Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu za 2017 rok.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z prac Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu za 2017 rok.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z prac Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu za 2017 rok.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z prac Komisji Rozwoju Miasta Miejskiej w Radomiu za 2017 rok.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z prac Komisji do spraw majątku spółek miejskich Rady Miejskiej w Radomiu za 2017 rok.
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 38 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 listopada 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 39 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 06 grudnia 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 40 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 grudnia 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 41 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 grudnia 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 19 Komisji do spraw majątku spółek miejskich Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 listopada 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 37 z posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 listopada 2017 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 38 z posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 04 grudnia 2017 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 14 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 sierpnia 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 33 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 listopada 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 34 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 grudnia 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 37 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 listopada 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 38 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 grudnia 2017 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.11.2017r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 33 z posiedzenia Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.11.2017 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 18 z posiedzenia Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.11.2017 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 24 z posiedzenia Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22.11.2017 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu za 2017 rok
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu za 2017 rok
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu za 2017 rok
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu za 2017 rok
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu za 2017 rok
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Sprawozdanie z pracy Komisji Regulaminowej i spraw Radnych Rady Miejskiej w Radomiu za 2017 rok
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 15 posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 03.03.2017
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 26 z posiedzenie Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 21.03.2017
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 18 z posiedzenie Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 22.03.2017
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 21 z posiedzenie Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 27.03.2017
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 19 z posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 29.03.2017
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 16 z posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 23.03.2017
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 17 z posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 27.03.2017
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 27 z posiedzenie Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 21.04.2017
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 19 z posiedzenie Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 24.05.2017
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 20 z posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 24.05.2017
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 7 z posiedzenie Komisji Regulaminowej i spraw radnych Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 24.04.2017
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 22 z posiedzenie Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 06.06.2017
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 28 z posiedzenie Komisji GospodarkiRady Miejskiej w Radomiu w dniu 29.05.2017
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 20 z posiedzenie Komisji Kultury i Promocji iRady Miejskiej w Radomiu w dniu 23.08.2017
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 23 z posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 22.06.2017
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 21 z posiedzenia Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 07.06.2017
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 29 z posiedzenia Komisji GospodarkiRady Miejskiej w Radomiu w dniu 26.06.2017
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 13.09.2017
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 31 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 25.09.2017
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 21 z posiedzenia Komisji KulturyRady Miejskiej w Radomiu w dniu 25.10.2017
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 32 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 30.10.2017
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 23 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 22.11.2017
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 24 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 05.12.2017
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 34 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 14.12.2017
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 19 z posiedzenia Komisji BezpieczeństwaRady Miejskiej w Radomiu w dniu 14.12.2017
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 8 z posiedzenia Komisji Regulaminowej i spraw radnych Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 26.06.2017
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 23 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18.12.2017
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 20 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 11.01.2018
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 24 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15.01.2018
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LX. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 15 stycznia 2018r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 39 z posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 08 stycznia 2018 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXI. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 30 stycznia 2018r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXII. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 19 lutego 2018r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 20 Komisji do spraw majątku spółek miejskich Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 11 stycznia 2018 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 39 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 stycznia 2018 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 15 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 stycznia 2018 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 42 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 11 stycznia 2018 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 35 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 09 stycznia 2018 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 36 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 lutego 2018 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXIII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 27 lutego 2018r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXIV. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 13 marca2018r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXV. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 20 marca 2018r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 40 z posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 05 lutego 2018 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 41 z posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 lutego 2018 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 40 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 lutego 2018 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 35 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 09.01.2018 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 36 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26.02.2018 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 21 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30.01.2018 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 25 z posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 09.01.2018 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 26 z posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26.02.2018 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 25 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12.01.2018 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 26 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 04.04.2018 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 43 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 marca 2018 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 37 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 marca 2018 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 41 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2018 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXVI. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 26 marca 2018r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXVII. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 26 marca 2018r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXVIII. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 3 kwietnia 2018r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXIX. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 16 kwietnia 2018r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXX. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 23 kwietnia 2018r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXI. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 28 maja 2018r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXII. uroczystej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 4 czerwca 2018r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXIII. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 11 czerwca 2018r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXIV. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 18 czerwca 2018r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXV. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2018r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 42 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 kwietnia 2018 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 21 Komisji do spraw majątku spółek miejskich Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 lutego 2018 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 16 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2018 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 42 z posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2018 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 38 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 kwietnia 2018 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 44 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 kwietnia 2018 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 45 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 maja 2018 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 46 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2018 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 43 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 maja 2018 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 39 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 maja 2018 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 43 z posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 07 maja 2018 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 17 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2018 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 22 Komisji do spraw majątku spółek miejskich Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 czerwca 2018 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 47 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 czerwca 2018 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 48 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2018 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 23 Komisji do spraw majątku spółek miejskich Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 02 lipca 2018 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXVI. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 2 lipca 2018r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXVII. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 5 lipca 2018r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXVIII. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 23 lipca 2018r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 18 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 czerwca 2018 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 40 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 czerwca 2018 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 44 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 czerwca 2018 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 44 z posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 czerwca 2018 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 49 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 02 lipca 2018 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 50 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lipca 2018 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 41 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 sierpnia 2018 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 19 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2018 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 45 z posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2018 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXIX. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 27 sierpnia 2018r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXX. nadzwyczajnejsesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniach 3 i 4 września 2018r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXXI. uroczystej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 11 września 2018r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXXII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 24 września 2018r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXXIII. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 27 września 2018r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXXIV. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 5 października 2018r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXXV. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 9 października 2018r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 45 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2018 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 51 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 września 2018 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 52 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 września 2018 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 46 z posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 września 2018 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 47 z posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 03 października 2018 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXXVI. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 15 października 2018r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXXVII. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 14 listopada 2018r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXXVIII. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 14 listopada 2018r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXXIX. uroczystej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 14 listopada 2018r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół nr 53 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 09 października 2018 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 25 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji z dnia 30.01.2018
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 27 z posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska z dnia 26.03.2018
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 23 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskeijw Radomu z dnia 20.03.2018
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 26 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskeijw Radomu z dnia 04.04.2018
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 26 z posiedzenia Komisji Kultury i PromocjiRady Miejskeijw Radomu z dnia 16.04.2018
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 27 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Miejskiej w Radomu z dnia 11.04.2018
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 38 z posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej w Radomu z dnia 22.03.2018
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 39 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomu z dnia 23.04.2018
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 27 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocjii Rady Miejskiej w Radomu z dnia 09.04.2018
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 24 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomu z dnia 23.04.2018
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 40 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomu z dnia 28.05.2018
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 28 z posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomu z dnia 28.05.2018
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 41 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomu z dnia 26.07.2018
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 28 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomu z dnia 06.06.2018
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 42 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomu z dnia 23.08.2018
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 28 z posiedzenia Komisji Rewizyjneji Rady Miejskiej w Radomu z dnia 06.06.2018
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 25 z posiedzenia Komisji bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomu z dnia 18.06.2018
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 43 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomu z dnia 29.08.2018
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 29 z posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomu z dnia 28.06.2018
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 29 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomu z dnia 18.06.2018
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 44 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomu z dnia 08.10.2018
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 45 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomu z dnia 15.10.2018
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Posiedzenie Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu
Kategoria: Najbliższe posiedzenia
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu
Kategoria: Najbliższe posiedzenia
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu
Kategoria: Najbliższe posiedzenia
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu
Kategoria: Najbliższe posiedzenia
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Posiedzenie Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu
Kategoria: Najbliższe posiedzenia
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Posiedzenie Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu
Kategoria: Najbliższe posiedzenia
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu
Kategoria: Najbliższe posiedzenia
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Posiedzenie Doraźnej Komisji do spraw Budowy Radomskiego Centrum Sportu Rady Miejskiej w Radomiu
Kategoria: Najbliższe posiedzenia
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu
Kategoria: Najbliższe posiedzenia
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Radomiu
Kategoria: Najbliższe posiedzenia
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Posiedzenie Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu
Kategoria: Najbliższe posiedzenia
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 10 Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 stycznia 2020 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Posiedzenie Doraźnej Komisji do spraw Budowy Radomskiego Centrum Sportu Rady Miejskiej w Radomiu
Kategoria: Najbliższe posiedzenia
23.02.2024 12:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Radny Łukasz Podlewski - interpelacja w sprawie wykopów w okolicy bulwarów na terenie Parku Kulturowego "Stary Radom"
Kategoria: Interpelacje i zapytania
23.02.2024 12:26 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Protokół nr XXXV/2020
23.02.2024 12:24 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
23.02.2024 12:18 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: protokół nr XXXIV/2020
23.02.2024 12:18 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
23.02.2024 12:15 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Protokół nr XXXIII/2019
23.02.2024 12:14 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 26.05.2008
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 2.06.2008
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXXVI uroczystej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 4.06.2008r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 4.06.2008r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 16.06.2008r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 7 lipca 2008r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XL nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 21.08.2008r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XLI sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25.08.2008r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XLII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 8.09.2008r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 19.09.2008r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XLIV sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 29.09.2008r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XLV sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 27.10.2008r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XLVI sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 24.11.2008r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XLVII sesji rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 8.12.2008
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 22,12.2008r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 16 lutego 2009 roku
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokoół z L sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 23 lutego 2009 roku
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 23 marca 2009r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 27 marca 2009 roku
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LIII sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 30 marca 2009r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LIV sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 20 kwietnia 2009r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LV sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 maja 2009r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LVI uroczystej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 4 czerwca 2009r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 15 czerwca 2009r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokól z LVIII uroczystej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 21 czerwca 2009r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LIX sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 29 czerwca 2009r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 8 lipca 2009r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 31 lipca 2009r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 21 sierpnia 2009r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 24.08.2009r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 28 sierpnia 2009r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXV sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 7 września 2009r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 10 września 2009r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXVII sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 28 września 2009r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXVIII sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 26 października 2009 roku
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 16 listopada 2009r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXX sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 30 listopada 2009r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXI sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 14 grudnia 2009r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 4 stzcynia 2010r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXIII sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 25.01.2010r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXIV sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 22 lutego 2010r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 15 marca 2010r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXVI sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 29 marca 2010r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 24 kwietnia 2010r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 7 maja 2010r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 20 maja 2010r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXX sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 31 maja 2010r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXXI uroczystej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 4 czerwca 2010r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXXII sesji Rady Miejskieju w Radomiu odbytej w dniu 28 czerwca 2010r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 16 sierpnia 2010 roku
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXXIV sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 30 sierpnia 2010r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 3 września 2010r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXXVI sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 20 wrzesnia 2010r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół z LXXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 24 września 2010r.
Kategoria: Protokoły i głosowania
23.02.2024 11:40 Rafał Wilczyński
publikacja
Załącznik: ogłoszenie_Plan ogólny
Kategoria: Obwieszczenia
23.02.2024 11:40 Rafał Wilczyński
skasowanie
Załącznik: ogłoszenie_Plan ogólny
Dokument: Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Radom
Kategoria: Obwieszczenia
23.02.2024 11:40 Rafał Wilczyński
modyfikacja
Kategoria: Obwieszczenia
23.02.2024 11:13 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół nr 12 z posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 lutego 2021 r.
23.02.2024 11:12 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 12 Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 lutego 2021 roku.
Dokument: Protokół Nr 12 Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 lutego 2021 roku.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 11:12 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 lutego 2020 r.
23.02.2024 11:11 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 9 z posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 lutego 2020 roku
Dokument: Protokół Nr 9 z posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 lutego 2020 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 11:08 Milena Grzesiak
Inspektor
publikacja
23.02.2024 10:48 Konrad Borowski
Inspektor
publikacja
23.02.2024 10:47 Beata Stępień
Inspektor
publikacja
Załącznik: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 lutego 2024 r.
23.02.2024 10:45 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
23.02.2024 10:45 Beata Stępień
Inspektor
skasowanie
Załącznik: Obwieszczenie_o_obwodach
Dokument: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 lutego 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz z wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Kategoria: Wybory samorządowe 2024
23.02.2024 10:45 Beata Stępień
Inspektor
modyfikacja
23.02.2024 10:44 Konrad Borowski
Inspektor
publikacja
23.02.2024 10:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół Nr 15 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2020 roku
23.02.2024 10:41 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 15 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2021 roku
Dokument: Protokół Nr 15 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2021 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 10:41 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół Nr 11 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 lutego 2020 roku
23.02.2024 10:40 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół nr 11 z posiedzeniea Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 lutego stycznia 2020 roku
Dokument: Protokół nr 11 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 lutego 2020 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 10:38 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 10 Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 stycznia 2020 roku
Dokument: Protokół Nr 10 Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 stycznia 2020 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 10:37 Rafał Wilczyński
publikacja
Kategoria: Obwieszczenia
23.02.2024 10:37 Rafał Wilczyński
publikacja
Kategoria: Obwieszczenia
23.02.2024 10:37 Rafał Wilczyński
publikacja
Kategoria: Obwieszczenia
23.02.2024 10:36 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół Nr 8 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18.11.2019 roku
23.02.2024 10:36 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 8 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18.11.2019 roku
Dokument: Protokół Nr 8 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18.11.2019 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 10:35 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół Nr 7 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28.10.2019 roku
23.02.2024 10:35 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 7 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28.10.2019 roku
Dokument: Protokół Nr 7 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28.10.2019 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 10:33 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół Nr 6 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21.08. i 26.09.2019 roku
23.02.2024 10:33 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 6 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21.08 i 26.09 .2019 roku
Dokument: Protokół Nr 6 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21.08 i 26.09 .2019 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 10:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół Nr 5 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 09.05.2019 roku
23.02.2024 10:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 5 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 09.05.2019 roku
Dokument: Protokół Nr 5 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 09.05.2019 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
23.02.2024 10:24 Rafał Wilczyński
publikacja
Kategoria: Obwieszczenia
23.02.2024 09:33 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:33 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:33 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:33 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:33 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:33 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:33 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:33 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:33 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:33 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:33 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:33 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:33 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:33 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:33 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:33 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:33 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:33 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:33 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:33 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:33 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:33 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:33 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:33 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:33 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:33 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:33 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:33 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:33 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:33 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:33 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:33 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:33 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:33 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:33 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:33 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:31 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
Kategoria: Sprawozdania
23.02.2024 09:29 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
23.02.2024 09:29 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
23.02.2024 09:29 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
23.02.2024 09:29 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
23.02.2024 09:29 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
23.02.2024 09:29 Sylwia Sykuła
Inspektor
odpublikowanie
23.02.2024 08:51 Beata Stępień
Inspektor
publikacja
23.02.2024 08:21 Marta Altman-Kupczyk
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Rolnictwo
22.02.2024 15:31 Beata Stępień
Inspektor
publikacja
22.02.2024 14:42 Agnieszka Wejgt
Podinspektor
publikacja
22.02.2024 14:31 Beata Stępień
Inspektor
publikacja
22.02.2024 14:22 Małgorzata Wrońska
publikacja
Załącznik: OGŁOSZENIE O WOLNYM MIEJSCU PRACY NA STANOWISKU PRACOWNIK WYPOŻYCZALNI NARZĘDZI
22.02.2024 14:22 Małgorzata Wrońska
skasowanie
Załącznik: OGŁOSZENIE O WOLNYM MIEJSCU PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGOWYM - PRACOWNIK WYPOŻYCZALNI NARZĘDZI
Dokument: OGŁOSZENIE O WOLNYM MIEJSCU PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGOWYM - PRACOWNIK WYPOŻYCZALNI NARZĘDZI
Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty
22.02.2024 14:21 Małgorzata Wrońska
modyfikacja
22.02.2024 14:01 Beata Jarząbek-Sulima
Wicedyrektor
publikacja
22.02.2024 14:01 Edyta Drabik
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Usługi
22.02.2024 13:57 Beata Jarząbek-Sulima
Wicedyrektor
modyfikacja
22.02.2024 13:56 Agata Michałkiewicz
Podinspektor
publikacja
22.02.2024 13:55 Aleksandra Gałązkiewicz
Referent
modyfikacja
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:50 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:50 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:48 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:48 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:47 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:45 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:45 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:45 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:45 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:45 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:40 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:40 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:40 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:40 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:40 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:40 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:40 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:40 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:40 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:40 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:40 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:40 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:40 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:40 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:40 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:40 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
22.02.2024 13:10 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół nr 14 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 czerwca 2021 r.
22.02.2024 13:09 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół nr 14 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 czerwca 2021 r.
Dokument: Protokół nr 14 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 czerwca 2021 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
22.02.2024 13:09 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół nr 13 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2021 r.
22.02.2024 13:09 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 13 z posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2021 roku
Dokument: Protokół Nr 13 z posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2021 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
22.02.2024 12:52 Beata Piechota
Inspektor
publikacja
Kategoria: Usługi
22.02.2024 12:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół Nr 5 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26.09.2019 roku
22.02.2024 12:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 5 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26.09.2019 roku
Dokument: Protokół Nr 5 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26.09.2019 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
22.02.2024 12:27 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół nr 14 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 8 września 2021 r.
22.02.2024 12:27 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół nr 14 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 8 września 2021 r.
Dokument: Protokół nr 14 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 8 września 2021 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
22.02.2024 12:26 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół nr 13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 10 czerwca 2021 r.
22.02.2024 12:26 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół nr 13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 10 czerwca 2021 r.
Dokument: Protokół nr 13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 10 czerwca 2021 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
22.02.2024 12:17 Agata Michałkiewicz
Podinspektor
modyfikacja
22.02.2024 12:17 Agata Michałkiewicz
Podinspektor
modyfikacja
22.02.2024 12:16 Agata Michałkiewicz
Podinspektor
modyfikacja
22.02.2024 12:05 Agata Michałkiewicz
Podinspektor
modyfikacja
22.02.2024 12:05 Agata Michałkiewicz
Podinspektor
modyfikacja
22.02.2024 12:03 Agata Michałkiewicz
Podinspektor
modyfikacja
22.02.2024 12:01 Agata Michałkiewicz
Podinspektor
modyfikacja
22.02.2024 11:44 Rafał Zimałek
Starszy inspektor
skasowanie
Załącznik: Aktualny wykaz radomskich organizacji OPP - aktualizacja 09.02.2023 r.
Dokument: Aktualny wykaz radomskich organizacji OPP - aktualizacja 13.02.2024 r.
Kategoria: Organizacje pożytku publicznego
22.02.2024 11:44 Rafał Zimałek
Starszy inspektor
modyfikacja
22.02.2024 11:33 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
22.02.2024 11:32 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
22.02.2024 11:32 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
modyfikacja
22.02.2024 11:31 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół nr 12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 marca 2021 r.
22.02.2024 11:31 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
22.02.2024 11:30 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
22.02.2024 11:29 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
22.02.2024 11:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2021 roku
Dokument: Protokół Nr 12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2021 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
22.02.2024 11:27 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
22.02.2024 11:25 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
22.02.2024 11:25 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
22.02.2024 11:25 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
22.02.2024 11:24 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
22.02.2024 11:24 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
22.02.2024 11:24 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
22.02.2024 11:22 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
22.02.2024 11:21 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
22.02.2024 11:20 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
22.02.2024 11:18 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
22.02.2024 11:18 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
22.02.2024 11:15 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
22.02.2024 11:07 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 05 czerwca 2020 r.
22.02.2024 11:06 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 05 czerwca 2020 roku
Dokument: Protokół Nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 05 czerwca 2020 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
22.02.2024 10:42 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół nr 8 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16 stycznia 2020 r.
22.02.2024 10:41 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół nr 8 z posiedzeniea Komisji Rewizynej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16 stycznia 2020 roku
Dokument: Protokół nr 8 z posiedzenia Komisji Rewizynej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16 stycznia 2020 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
22.02.2024 10:41 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół nr 7 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 listopada 2019 r.
22.02.2024 10:41 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 7 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.11.2019 roku
Dokument: Protokół Nr 7 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.11.2019 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
22.02.2024 10:14 Beata Jarząbek-Sulima
Wicedyrektor
modyfikacja
Załącznik: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024
22.02.2024 10:13 Beata Jarząbek-Sulima
Wicedyrektor
modyfikacja
Załącznik: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024
22.02.2024 10:10 Beata Jarząbek-Sulima
Wicedyrektor
publikacja
Załącznik: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024
22.02.2024 10:09 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
22.02.2024 10:05 Beata Jarząbek-Sulima
Wicedyrektor
publikacja
22.02.2024 09:29 Anna Gugała
publikacja
22.02.2024 08:19 Daria Janas
Referent
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
21.02.2024 21:45 Beata Jarząbek-Sulima
Wicedyrektor
odpublikowanie
Załącznik: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024
21.02.2024 15:04 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół nr 2 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 grudnia 2021 r..docx
21.02.2024 15:03 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół nr 2 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 grudnia 2021 r.
Dokument: Protokół nr 2 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 grudnia 2021 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
21.02.2024 14:49 Aleksandra Gałązkiewicz
Referent
publikacja
21.02.2024 14:47 Aleksandra Gałązkiewicz
Referent
publikacja
21.02.2024 14:43 Daria Janas
Referent
publikacja
21.02.2024 14:41 Daria Janas
Referent
publikacja
21.02.2024 14:40 Daria Janas
Referent
publikacja
21.02.2024 14:38 Daria Janas
Referent
publikacja
21.02.2024 14:37 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 1 grudnia 2021 r. (2)
21.02.2024 14:36 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 1 grudnia 2021 r.
Dokument: Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 1 grudnia 2021 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
21.02.2024 14:36 Daria Janas
Referent
publikacja
21.02.2024 14:35 Daria Janas
Referent
publikacja
21.02.2024 14:34 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół nr 36 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 października 2021 r.
21.02.2024 14:34 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół nr 36 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 października 2021 r.
Dokument: Protokół nr 36 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 października 2021 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
21.02.2024 14:32 Daria Janas
Referent
publikacja
21.02.2024 14:30 Daria Janas
Referent
publikacja
21.02.2024 14:29 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół nr 34 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 czerwca 2021 r.
21.02.2024 14:28 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół nr 34 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 czerwca 2021 r.
Dokument: Protokół nr 34 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 czerwca 2021 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
21.02.2024 14:28 Daria Janas
Referent
publikacja
21.02.2024 14:27 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół nr 33 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 maja 2021 r.
21.02.2024 14:26 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół nr 33 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 maja 2021 r.
Dokument: Protokół nr 33 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 maja 2021 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
21.02.2024 14:13 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
publikacja
21.02.2024 13:53 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Protokół nr XXVIII/2019
21.02.2024 13:53 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
21.02.2024 13:53 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Protokół nr XXVI/2019
21.02.2024 13:52 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
21.02.2024 13:41 Rafał Zimałek
Starszy inspektor
publikacja
Załącznik: Załącznik do zarządzenia - rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
Kategoria: Konkursy
21.02.2024 13:40 Rafał Zimałek
Starszy inspektor
publikacja
Załącznik: Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
Kategoria: Konkursy
21.02.2024 13:40 Rafał Zimałek
Starszy inspektor
modyfikacja
Kategoria: Konkursy
21.02.2024 13:15 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
21.02.2024 12:58 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Protokół nr XXIV/2019 - 26.08.2019
21.02.2024 12:57 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
21.02.2024 12:56 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Protokół nr XXI/2019
21.02.2024 12:56 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
21.02.2024 12:50 Agata Michałkiewicz
Podinspektor
publikacja
21.02.2024 12:18 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół Nr 29 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 10 marca 2021 roku
21.02.2024 12:17 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 29 Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 10 marca 2021
Dokument: Protokół Nr 29 Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 10 marca 2021
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
21.02.2024 12:16 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół Nr 28 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 03 marca 2021 roku
21.02.2024 12:14 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 28 z posiedzenie Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 03 marca 2021 roku
Dokument: Protokół Nr 28 z posiedzenie Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 03 marca 2021 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
21.02.2024 12:14 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół Nr 27 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 03 lutego 2021 roku
21.02.2024 12:14 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 27 z posiedzenie Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 03 lutego 2021 roku
Dokument: Protokół Nr 27 z posiedzenie Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 03 lutego 2021 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
21.02.2024 12:02 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: protokół nr XX/2019
21.02.2024 12:02 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
21.02.2024 12:02 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: protokół nr XVIII/2019
21.02.2024 12:01 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
21.02.2024 11:57 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół Nr 20 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 listopada 2020 roku
21.02.2024 11:55 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 20 Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 listopada 2020 roku
Dokument: Protokół Nr 20 Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 listopada 2020 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
21.02.2024 11:55 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół Nr 18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 września 2020 roku
21.02.2024 11:53 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 września 2020 roku
Dokument: Protokół Nr 18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 września 2020 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
21.02.2024 11:53 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół Nr 15 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 stycznia 2020 roku
21.02.2024 11:52 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 15 Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 stycznia 2020 roku
Dokument: Protokół Nr 15 Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 stycznia 2020 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
21.02.2024 11:51 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół Nr 13 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21.11.2019 roku
21.02.2024 11:50 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 13 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21.11.2019 roku
Dokument: Protokół Nr 13 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21.11.2019 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
21.02.2024 11:38 Daria Janas
Referent
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
21.02.2024 11:38 Daria Janas
Referent
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
21.02.2024 11:37 Daria Janas
Referent
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
21.02.2024 11:32 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: protokół nr XII/2019
21.02.2024 11:31 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
21.02.2024 11:29 Daria Janas
Referent
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
21.02.2024 11:19 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
21.02.2024 11:19 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
21.02.2024 10:57 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół Nr 5 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 09.05.2019 roku
21.02.2024 10:57 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 5 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 09.05.2019 roku
Dokument: Protokół Nr 5 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 09.05.2019 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
21.02.2024 10:57 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół Nr 4 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22.08.2019 roku
21.02.2024 10:56 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 4 z posiedzenia KomisjiBezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22.08.2019 roku
Dokument: Protokół Nr 4 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22.08.2019 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
21.02.2024 10:56 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół Nr 11 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.10.2019 roku
21.02.2024 10:51 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Protokół nr X/2019
21.02.2024 10:51 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
21.02.2024 10:50 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Protokół nr VIII/2019
21.02.2024 10:44 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
21.02.2024 10:25 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 11 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.10.2019 roku
Dokument: Protokół Nr 11 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.10.2019 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
21.02.2024 10:16 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół Nr 20 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 maja 2021 roku
21.02.2024 10:16 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół nr 20 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 maja 2021 r.
Dokument: Protokół Nr 20 z posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 maja 2021 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
21.02.2024 10:15 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół Nr 19 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 kwietnia 2021 roku
21.02.2024 10:15 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 19 z posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 kwietnia 2021 roku
Dokument: Protokół Nr 19 z posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 kwietnia 2021 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
21.02.2024 10:15 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół Nr 18 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16 lutego 2021 roku
21.02.2024 10:14 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 18 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16 lutego 2021 roku
Dokument: Protokół Nr 18 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16 lutego 2021 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
21.02.2024 10:14 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół Nr 17 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 stycznia 2021 roku
21.02.2024 10:14 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 17 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 stycznia 2021 roku
Dokument: Protokół Nr 17 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 stycznia 2021 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
21.02.2024 10:14 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół Nr 16 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 listopada 2020 roku
21.02.2024 10:13 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół nr 16 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 listopada 2020 roku
Dokument: Protokół Nr 16 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 listopada 2020 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
21.02.2024 10:10 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół Nr 15 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 września 2020 roku
21.02.2024 09:24 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 15 z posiedzenia Komisji Skrg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 września 2020 roku
Dokument: Protokół Nr 15 z posiedzenia Komisji Skrg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 września 2020 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
21.02.2024 08:59 Michał Garbacz
Inspektor
publikacja
Załącznik: OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STANU ZATRUDNIENIA
21.02.2024 08:58 Michał Garbacz
Inspektor
skasowanie
Załącznik: Oświadczenie dotyczące stanu zatrudnienia
Dokument: Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Kategoria: Transport drogowy i zezwolenia na wjazd w zamknięte odcinki ulic
21.02.2024 08:42 Michał Garbacz
Inspektor
publikacja
Załącznik: Oświadczenie dotyczące stanu zatrudnienia
21.02.2024 08:42 Michał Garbacz
Inspektor
odpublikowanie
Załącznik: Oświadczenie dotyczące stanu zatrudnienia
21.02.2024 08:41 Michał Garbacz
Inspektor
publikacja
Załącznik: Oświadczenie dotyczące stanu zatrudnienia
21.02.2024 08:40 Michał Garbacz
Inspektor
skasowanie
Załącznik: Oświadczenie dotyczące stanu zatrudnienia
Dokument: Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Kategoria: Transport drogowy i zezwolenia na wjazd w zamknięte odcinki ulic
20.02.2024 15:22 Justyna Pawelec
Młodszy referent
publikacja
Kategoria: Sprawozdania
20.02.2024 15:22 Justyna Pawelec
Młodszy referent
publikacja
Kategoria: Sprawozdania
20.02.2024 15:22 Justyna Pawelec
Młodszy referent
publikacja
Kategoria: Sprawozdania
20.02.2024 15:22 Justyna Pawelec
Młodszy referent
publikacja
Kategoria: Sprawozdania
20.02.2024 15:22 Justyna Pawelec
Młodszy referent
publikacja
Kategoria: Sprawozdania
20.02.2024 15:22 Justyna Pawelec
Młodszy referent
publikacja
Kategoria: Sprawozdania
20.02.2024 15:22 Justyna Pawelec
Młodszy referent
publikacja
Kategoria: Sprawozdania
20.02.2024 15:22 Justyna Pawelec
Młodszy referent
publikacja
Kategoria: Sprawozdania
20.02.2024 15:22 Justyna Pawelec
Młodszy referent
publikacja
Kategoria: Sprawozdania
20.02.2024 15:22 Justyna Pawelec
Młodszy referent
publikacja
Kategoria: Sprawozdania
20.02.2024 15:18 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół nr 26 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 listopada 2021 r.
20.02.2024 15:18 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół nr 26 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 listopada 2021 r.
Dokument: Protokół nr 26 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 listopada 2021 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
20.02.2024 15:17 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół nr 25 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 października 2021 r.
20.02.2024 15:17 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół nr 25 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 października 2021 r.
Dokument: Protokół nr 25 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 października 2021 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
20.02.2024 15:17 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół nr 24 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 września 2021 r.
20.02.2024 15:17 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół nr 24 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 września 2021 r.
Dokument: Protokół nr 24 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 września 2021 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
20.02.2024 15:16 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół nr 23 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 sierpnia 2021 roku
20.02.2024 15:16 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół nr 23 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 sierpnia 2021 r.
Dokument: Protokół nr 23 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 sierpnia 2021 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
20.02.2024 15:15 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół nr 22 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 lipca 2021 r.
20.02.2024 15:15 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół nr 22 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 lipca 2021 roku
Dokument: Protokół nr 22 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 lipca 2021 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
20.02.2024 15:15 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół nr 21 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 czerwca 2021 r.
20.02.2024 15:15 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół nr 21 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 czerwca 2021 r.
Dokument: Protokół nr 21 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 czerwca 2021 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
20.02.2024 15:13 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół Nr 14 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.08.2020 roku
20.02.2024 15:12 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 14 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.08.2020 roku
Dokument: Protokół Nr 14 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków I Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.08.2020 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
20.02.2024 15:12 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół nr 13 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 maja 2020 r.
20.02.2024 15:11 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół nr 13 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 maja 2020 r.
Dokument: Protokół Nr 13 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 maja 2020 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
20.02.2024 15:11 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół nr 12 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2020 r.
20.02.2024 15:11 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół nr 12 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2020 r.
Dokument: Protokół Nr 12 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2020 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
20.02.2024 15:10 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół nr 12 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2020 r.
20.02.2024 15:10 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół nr 12 z posiedzeniea Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2020 roku
Dokument: Protokół nr 12 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2020 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
20.02.2024 15:09 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół nr 11 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21.01.2020 r.
20.02.2024 15:09 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 11 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2020 roku
Dokument: Protokół Nr 11 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2020 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
20.02.2024 14:59 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół nr 10 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.11.2019 r.
20.02.2024 14:58 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 10 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.11.2019 roku.
Dokument: Protokół Nr 10 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.11.2019 roku.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
20.02.2024 14:58 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17.10.2019 r.
20.02.2024 14:58 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 9 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17.10.2019 roku
Dokument: Protokół Nr 9 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17.10.2019 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
20.02.2024 14:57 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół nr 8 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17.09.2019 r.
20.02.2024 14:57 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 8 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17.09.2019 roku
Dokument: Protokół Nr 8 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17.09.2019 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
20.02.2024 14:56 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół nr 7 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22.08.2019 r.
20.02.2024 14:56 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 7 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22.08.2019 roku
Dokument: Protokół Nr 7 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22.08.2019 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
20.02.2024 14:55 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół nr 6 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18.06.2019 r.
20.02.2024 14:55 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 6 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18.06.2019 roku
Dokument: Protokół Nr 6 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18.06.2019 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
20.02.2024 14:48 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
20.02.2024 14:36 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 14:25 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
20.02.2024 14:07 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
modyfikacja
20.02.2024 14:07 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Protokół nr VIII/2019
20.02.2024 14:07 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26.08.2019 r.
20.02.2024 14:07 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 14:04 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Protokół Nr 3 z posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12.09.2019 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
20.02.2024 14:04 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Protokół nr VI/2019
20.02.2024 14:03 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 13:52 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Protokół nr XXXV/2020
20.02.2024 13:52 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 13:51 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 13:50 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: protokół nr XXXIV/2020
20.02.2024 13:50 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 13:50 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
modyfikacja
20.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół Nr 8 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19.06.2019r.
20.02.2024 13:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 8 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu
Dokument: Protokół Nr 8 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
20.02.2024 13:48 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół Nr 2 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 04.03.2019 roku
20.02.2024 13:46 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Protokół nr XXVI/2019
20.02.2024 13:46 Edyta Drabik
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: wersja _2_aktualizacja_SP_20.02.2024
Dokument: AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE DOSTAW I USŁUG W 2024 ROKU - Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Radomia z dnia 20.02.2024r.
Kategoria: Plany zamówień publicznych
20.02.2024 13:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 2 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomu z dnia 04.03.2019 roku
Dokument: Protokół Nr 2 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomu z dnia 04.03.2019 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
20.02.2024 13:46 Edyta Drabik
Podinspektor
publikacja
Załącznik: wersja _2_aktualizacja_SP_20.02.2024
20.02.2024 13:45 Edyta Drabik
Podinspektor
modyfikacja
20.02.2024 13:45 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Protokół nr XXVI/2019
20.02.2024 13:45 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 13:44 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 13:44 Edyta Drabik
Podinspektor
publikacja
20.02.2024 13:43 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 13:43 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Protokół nr XXI/2019
20.02.2024 13:43 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 13:42 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: protokół nr XX/2019
20.02.2024 13:42 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 13:41 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Protokół nr X/2019
20.02.2024 13:40 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 13:13 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 53
20.02.2024 13:13 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 52
20.02.2024 13:13 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 51
20.02.2024 13:12 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: protokół nr LXVII/2021
20.02.2024 13:12 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 13:08 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 13
20.02.2024 13:07 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 12
20.02.2024 13:07 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 11
20.02.2024 13:07 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 10
20.02.2024 13:06 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Protokół nr LXV/2021
20.02.2024 13:06 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 12:49 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 20
20.02.2024 12:49 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 19
20.02.2024 12:48 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 18
20.02.2024 12:48 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 17
20.02.2024 12:48 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: protokół nr LXIV/2021
20.02.2024 12:47 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 12:44 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 20
20.02.2024 12:44 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Protokół nr LXIII/2021
20.02.2024 12:42 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 12:40 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 28
20.02.2024 12:40 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 27
20.02.2024 12:40 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 26
20.02.2024 12:39 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 24
20.02.2024 12:38 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: protokół nr LIX/2021
20.02.2024 12:38 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 12:34 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 26
20.02.2024 12:34 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 25
20.02.2024 12:33 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: protokół nr LVII/2021
20.02.2024 12:33 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 12:29 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 20
20.02.2024 12:29 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Protokół nr LIII/2021
20.02.2024 12:28 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 12:21 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 27
20.02.2024 12:20 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 26
20.02.2024 12:20 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: ggłosowanie nr 25
20.02.2024 12:20 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 23
20.02.2024 12:19 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: protokół nr LI/2021
20.02.2024 12:18 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 12:14 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół Nr 7 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16.05.2019 r.
20.02.2024 11:50 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 7 z posiedzenia Komisji Gospodarki z dnia 16.05.2019 roku
Dokument: Protokół Nr 7 z posiedzenia Komisji Gospodarki z dnia 16.05.2019 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
20.02.2024 11:49 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół Nr 4 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15.04.2019r.
20.02.2024 11:48 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 4 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15.04.2019r
Dokument: Protokół Nr 4 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15.04.2019r
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
20.02.2024 11:45 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: protokół nr XLVII/2020
20.02.2024 11:45 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 11:43 Iwona Religa
Sekretarz Szkoły
modyfikacja
20.02.2024 11:41 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół Nr 4 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15.04.2019r.
20.02.2024 11:41 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 4 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15.04.2019r
Dokument: Protokół Nr 4 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15.04.2019r
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
20.02.2024 11:40 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół Nr 3 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 03.04.2019r.
20.02.2024 11:40 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 3 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 03.04.2019r
Dokument: Protokół Nr 3 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 03.04.2019r
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
20.02.2024 11:40 Iwona Religa
Sekretarz Szkoły
publikacja
20.02.2024 11:38 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 15
20.02.2024 11:37 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 14
20.02.2024 11:37 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 13
20.02.2024 11:37 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 12
20.02.2024 11:37 Iwona Religa
Sekretarz Szkoły
modyfikacja
20.02.2024 11:37 Agata Michałkiewicz
Podinspektor
modyfikacja
20.02.2024 11:36 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 11
20.02.2024 11:35 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 10
20.02.2024 11:35 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: protokół nr XLIV.2020
20.02.2024 11:35 Iwona Religa
Sekretarz Szkoły
publikacja
20.02.2024 11:34 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 11:30 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 21
20.02.2024 11:30 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 20
20.02.2024 11:30 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 19
20.02.2024 11:30 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 18
20.02.2024 11:29 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 17
20.02.2024 11:29 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: protokół nr XXXVIII/2020
20.02.2024 11:27 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 11:25 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 24
20.02.2024 11:24 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 23
20.02.2024 11:24 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Protokół nr XXXIII/2019
20.02.2024 11:24 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Protokół nr XXXIII/2019
20.02.2024 11:23 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Protokół nr XXXIII/2019
20.02.2024 11:21 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 11:15 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół nr 5 z poiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.03.2019 r.
20.02.2024 11:11 Agata Michałkiewicz
Podinspektor
publikacja
20.02.2024 11:10 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 5 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.03.2019r
Dokument: Protokół Nr 5 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.03.2019r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
20.02.2024 11:06 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu dnia 22.02.2019r.
20.02.2024 11:04 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 3 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22.02.2019r.
Dokument: Protokół Nr 3 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22.02.2019r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
20.02.2024 11:02 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
20.02.2024 11:02 Agata Michałkiewicz
Podinspektor
modyfikacja
20.02.2024 11:02 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
20.02.2024 11:02 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
20.02.2024 11:02 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
20.02.2024 11:01 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
20.02.2024 11:01 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
20.02.2024 11:01 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
20.02.2024 11:01 Agata Michałkiewicz
Podinspektor
modyfikacja
20.02.2024 11:00 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
20.02.2024 11:00 Agata Michałkiewicz
Podinspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:59 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
20.02.2024 10:59 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
20.02.2024 10:59 Agata Michałkiewicz
Podinspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:59 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
20.02.2024 10:58 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
20.02.2024 10:58 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
20.02.2024 10:57 Agata Michałkiewicz
Podinspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:57 Agata Michałkiewicz
Podinspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:57 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
20.02.2024 10:56 Agata Michałkiewicz
Podinspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:56 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:55 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół nr 4 z poiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2019 r.
20.02.2024 10:54 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
20.02.2024 10:54 Agata Michałkiewicz
Podinspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:53 Agata Michałkiewicz
Podinspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:53 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 4 z posiedzenie Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu
Dokument: Protokół Nr 4 z posiedzenie Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
20.02.2024 10:53 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
20.02.2024 10:53 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
20.02.2024 10:53 Agata Michałkiewicz
Podinspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:53 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
20.02.2024 10:52 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
20.02.2024 10:51 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
20.02.2024 10:51 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
20.02.2024 10:51 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
20.02.2024 10:50 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:50 Agata Michałkiewicz
Podinspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:50 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
20.02.2024 10:50 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:50 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
20.02.2024 10:50 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:50 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
20.02.2024 10:50 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:50 Agata Michałkiewicz
Podinspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:50 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
20.02.2024 10:50 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:49 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:49 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
20.02.2024 10:49 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:49 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
20.02.2024 10:49 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:49 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
20.02.2024 10:49 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:49 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
20.02.2024 10:48 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:48 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
20.02.2024 10:48 Agata Michałkiewicz
Podinspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:48 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:48 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
20.02.2024 10:48 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:48 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:48 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:48 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:47 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:47 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:47 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:46 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:46 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół nr 2 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 marca 2019 r.
20.02.2024 10:46 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:45 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół nr 2 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 marca 2019 r.
Dokument: Protokół nr 2 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 marca 2019 r.
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
20.02.2024 10:45 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
20.02.2024 10:44 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16 stycznia 2019 r.
20.02.2024 10:44 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
20.02.2024 10:44 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:43 Marcin Dygas
Samodzielny Referent
publikacja
Kategoria: Wykazy
20.02.2024 10:43 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
20.02.2024 10:43 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:42 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
20.02.2024 10:42 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:42 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:41 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
20.02.2024 10:41 Agata Michałkiewicz
Podinspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:41 Agata Michałkiewicz
Podinspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:41 Anna Roszczyk
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:41 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
20.02.2024 10:40 Agata Michałkiewicz
Podinspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:35 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 1 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomu z dnia 16.01.2019 roku
Dokument: Protokół Nr 1 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomu z dnia 16.01.2019 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
20.02.2024 10:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół Nr 2 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu dnia 21.01.2019 roku
20.02.2024 10:27 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 2 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomu z dnia 21.01.2019 roku
Dokument: Protokół Nr 2 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomu z dnia 21.01.2019 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
20.02.2024 10:24 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 29
20.02.2024 10:23 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Protokół nr XXVIII/2019
20.02.2024 10:23 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół nr 2 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu dnia 15 stycznia 2019 r.
20.02.2024 10:21 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:20 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
skasowanie
Załącznik: Protokół Nr 2 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomu z dnia 15.01.2019 roku
Dokument: Protokół Nr 2 z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomu z dnia 15.01.2019 roku
Kategoria: Protokoły z posiedzeń
20.02.2024 10:20 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:17 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 20
20.02.2024 10:17 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 18
20.02.2024 10:17 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 16
20.02.2024 10:16 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 15
20.02.2024 10:16 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 14
20.02.2024 10:15 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Protokół nr XXVI/2019
20.02.2024 10:13 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:11 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 21
20.02.2024 10:10 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 20
20.02.2024 10:10 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: protokół nr XVIII/2019
20.02.2024 10:09 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
20.02.2024 10:09 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
20.02.2024 10:09 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
20.02.2024 10:09 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
20.02.2024 10:09 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
20.02.2024 10:09 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
20.02.2024 10:09 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
20.02.2024 10:09 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
20.02.2024 10:09 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
20.02.2024 10:09 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 10:08 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
20.02.2024 10:08 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
20.02.2024 10:08 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
20.02.2024 10:08 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
20.02.2024 10:08 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
20.02.2024 10:08 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
20.02.2024 10:08 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
20.02.2024 10:08 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
20.02.2024 10:08 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
20.02.2024 10:08 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
20.02.2024 10:08 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
20.02.2024 10:08 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
20.02.2024 10:08 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
20.02.2024 10:03 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 30
20.02.2024 10:03 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 09:58 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 35
20.02.2024 09:58 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 33
20.02.2024 09:57 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 32
20.02.2024 09:57 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 31
20.02.2024 09:56 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 29
20.02.2024 09:56 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 28
20.02.2024 09:56 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 27
20.02.2024 09:55 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 26
20.02.2024 09:54 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: głosowanie nr 25
20.02.2024 09:53 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: protokół nr XII/2019
20.02.2024 09:53 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
20.02.2024 09:21 Agata Michałkiewicz
Podinspektor
publikacja
20.02.2024 09:04 Agata Michałkiewicz
Podinspektor
publikacja
19.02.2024 14:39 Daria Janas
Referent
odpublikowanie
19.02.2024 13:43 Beata Piechota
Inspektor
publikacja
Kategoria: Usługi
19.02.2024 13:43 Beata Piechota
Inspektor
publikacja
Kategoria: Usługi
19.02.2024 13:35 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
19.02.2024 13:35 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
publikacja
19.02.2024 13:33 Agnieszka Kotowska
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
19.02.2024 13:30 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
Kategoria: Projekty uchwał
19.02.2024 13:30 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
Kategoria: Projekty uchwał
19.02.2024 13:30 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
Kategoria: Projekty uchwał
19.02.2024 13:30 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
Kategoria: Projekty uchwał
19.02.2024 13:30 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
Kategoria: Projekty uchwał
19.02.2024 13:30 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
Kategoria: Projekty uchwał
19.02.2024 13:30 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
Kategoria: Projekty uchwał
19.02.2024 13:30 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
Kategoria: Projekty uchwał
19.02.2024 13:30 Agnieszka Jurkowska
Podinspektor
odpublikowanie
19.02.2024 13:30 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
Kategoria: Projekty uchwał
19.02.2024 13:30 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
Kategoria: Projekty uchwał
19.02.2024 13:30 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
Kategoria: Projekty uchwał
19.02.2024 13:30 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
Kategoria: Projekty uchwał
19.02.2024 13:30 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
Kategoria: Projekty uchwał
19.02.2024 13:30 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
Kategoria: Projekty uchwał
19.02.2024 13:30 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
Kategoria: Projekty uchwał
19.02.2024 13:30 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
19.02.2024 13:05 Daria Janas
Referent
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
19.02.2024 13:04 Daria Janas
Referent
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
19.02.2024 13:00 Joanna Mierzyńska
Inspektor
modyfikacja
19.02.2024 12:48 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
19.02.2024 12:32 Marta Altman-Kupczyk
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Rolnictwo
19.02.2024 11:58 Marta Altman-Kupczyk
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Sprawozdanie z realizacji Programu za 2023 r.
19.02.2024 11:08 Sylwia Sykuła
Inspektor
publikacja
19.02.2024 11:08 Sylwia Sykuła
Inspektor
publikacja
19.02.2024 11:08 Sylwia Sykuła
Inspektor
publikacja
19.02.2024 10:40 Daria Janas
Referent
publikacja
19.02.2024 10:38 Daria Janas
Referent
publikacja
19.02.2024 10:31 Daria Janas
Referent
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
19.02.2024 10:30 Daria Janas
Referent
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
19.02.2024 10:12 Karolina Lipiec
Sekretarz Szkoły
publikacja
Kategoria: Finanse
19.02.2024 10:09 Karolina Lipiec
Sekretarz Szkoły
publikacja
Kategoria: Finanse
19.02.2024 10:04 Marzena Radziejowska
Wicedyrektor
modyfikacja
19.02.2024 09:33 Beata Piechota
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Roboty budowlane
19.02.2024 09:16 Maria Kwiecień
Dyrektor
modyfikacja
Załącznik: placowa
19.02.2024 09:11 Maria Kwiecień
Dyrektor
publikacja
19.02.2024 07:52 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
16.02.2024 15:29 Monika Siara
publikacja
16.02.2024 15:21 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
16.02.2024 15:21 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
16.02.2024 15:21 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
16.02.2024 15:20 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
modyfikacja
16.02.2024 14:58 Agnieszka Wejgt
Podinspektor
publikacja
16.02.2024 14:53 Daria Janas
Referent
publikacja
16.02.2024 14:51 Daria Janas
Referent
publikacja
16.02.2024 14:46 Daria Janas
Referent
publikacja
16.02.2024 14:43 Daria Janas
Referent
publikacja
16.02.2024 14:24 Paweł Kliszcz
Inspektor
publikacja
16.02.2024 14:02 Rafał Szczepański
Podinspektor
publikacja
16.02.2024 13:40 Anna Roszczyk
Inspektor
publikacja
16.02.2024 13:30 Beata Stępień
Inspektor
publikacja
16.02.2024 13:26 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
16.02.2024 13:26 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
16.02.2024 13:06 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
16.02.2024 11:58 Justyna Walaszczyk
Inspektor
publikacja
Załącznik: Sprawozdanie roczne gminy go Marszałka Województwa Mazowieckiego za rok 2022
16.02.2024 11:58 Justyna Walaszczyk
Inspektor
publikacja
Załącznik: Sprawozdanie roczne gminy go Marszałka Województwa Mazowieckiego za rok 2020
16.02.2024 11:57 Justyna Walaszczyk
Inspektor
publikacja
Załącznik: Sprawozdanie roczne gminy go Marszałka Województwa Mazowieckiego za rok 2019
16.02.2024 11:56 Justyna Walaszczyk
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Sprawozdanie roczne gminy go Marszałka Województwa Mazowieckiego za rok 2021
16.02.2024 11:36 Katarzyna Kowalczyk
Inspektor
publikacja
16.02.2024 09:56 Daria Janas
Referent
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
16.02.2024 09:55 Daria Janas
Referent
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
16.02.2024 09:32 Daria Janas
Referent
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
16.02.2024 09:28 Daria Janas
Referent
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
16.02.2024 09:27 Marek Mikulski
gł. specjalista
odpublikowanie
16.02.2024 09:27 Marek Mikulski
gł. specjalista
odpublikowanie
16.02.2024 09:27 Marek Mikulski
gł. specjalista
odpublikowanie
16.02.2024 09:27 Marek Mikulski
gł. specjalista
odpublikowanie
16.02.2024 08:47 Justyna Walaszczyk
Inspektor
publikacja
Załącznik: Sprawozdanie roczne gminy go Marszałka Województwa Mazowieckiego za rok 2021
16.02.2024 08:39 Daria Janas
Referent
modyfikacja
Dokument: Dariusz Wójcik
16.02.2024 08:23 Bernarda Cieślak
modyfikacja
Załącznik: Ewidencja stowarzyszeń zwykłych od 20.05.2016 r.
15.02.2024 22:07 Ewa Bator
dyrektor
modyfikacja
Kategoria: Prawo
15.02.2024 21:55 Ewa Bator
dyrektor
publikacja
Załącznik: Standardy ochrony małoletnich
Kategoria: Prawo
15.02.2024 21:54 Ewa Bator
dyrektor
skasowanie
Załącznik: STANDARDY-WERSJA-SKRÓCONA-PP13
Dokument: Standardy ochrony małoletnich
Kategoria: Prawo
15.02.2024 21:53 Ewa Bator
dyrektor
modyfikacja
Kategoria: Prawo
15.02.2024 21:45 Ewa Bator
dyrektor
publikacja
Kategoria: Prawo
15.02.2024 15:29 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
modyfikacja
15.02.2024 15:23 Aleksandra Gałązkiewicz
Referent
publikacja
15.02.2024 15:23 Agata Ruba
modyfikacja
15.02.2024 15:23 Agata Ruba
modyfikacja
15.02.2024 15:22 Agata Ruba
publikacja
15.02.2024 15:09 Agnieszka Wejgt
Podinspektor
publikacja
15.02.2024 14:41 Agnieszka Kotowska
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
15.02.2024 14:28 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
Załącznik: protokół nr CIX/2024
15.02.2024 14:27 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
15.02.2024 14:13 Daria Janas
Referent
publikacja
15.02.2024 13:56 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
15.02.2024 13:53 Konrad Borowski
Inspektor
publikacja
15.02.2024 13:45 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
15.02.2024 13:44 Justyna Godzisz
Referent
modyfikacja
15.02.2024 12:51 Marcin Dygas
Samodzielny Referent
publikacja
Kategoria: Wykazy
15.02.2024 12:48 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
15.02.2024 12:48 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
15.02.2024 12:29 Katarzyna Kępczyk
Inspektor
publikacja
Załącznik: Odpowiedź na petycję.
15.02.2024 12:28 Katarzyna Kępczyk
Inspektor
modyfikacja
15.02.2024 12:27 Katarzyna Kępczyk
Inspektor
modyfikacja
15.02.2024 12:17 Damian Wiśniewski
Referent
publikacja
Kategoria: Wykazy
15.02.2024 11:41 Maciej Kozik
Samodzielny Referent
publikacja
Załącznik: Informacja o wyniku I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości GMR
Kategoria: Przetargi
15.02.2024 11:41 Maciej Kozik
Samodzielny Referent
modyfikacja
Kategoria: Przetargi
15.02.2024 11:33 Monika Siara
publikacja
Załącznik: Informacja o wyniku naboru
15.02.2024 11:33 Monika Siara
modyfikacja
15.02.2024 11:06 Justyna Kamińska
Pomoc administracyjna
publikacja
15.02.2024 10:56 Daria Janas
Referent
publikacja
15.02.2024 10:54 Anna Roszczyk
Inspektor
publikacja
15.02.2024 09:53 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Załącznik: uchwala nr 779.doc
Dokument: Uchwała nr 779
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:52 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Dokument: Uchwała nr 779
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:51 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Załącznik: uchwala nr 643.doc
Dokument: Uchwała nr 643
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:51 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Dokument: Uchwała nr 643
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:50 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Załącznik: uchwala nr 548.doc
Dokument: Uchwała 548/2004
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:50 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:49 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Załącznik: uchwala nr 449.doc
Dokument: Uchwała 449/2004
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:49 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:48 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Dokument: Uchwała nr 386
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:47 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Załącznik: uchwala nr 386.doc
Dokument: Uchwała nr 386
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:46 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Dokument: Uchwała nr 386
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:46 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Załącznik: uchwala nr 826.pdf
Dokument: Uchwała nr 826/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:45 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:45 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Załącznik: uchwala nr 825.pdf
Dokument: Uchwała nr 825/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:45 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:44 Justyna Godzisz
Referent
publikacja
15.02.2024 09:44 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Załącznik: uchwala nr 824.pdf
Dokument: Uchwała nr 824/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:44 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:44 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Załącznik: uchwala nr 823.pdf
Dokument: Uchwała 823/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:44 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:43 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Załącznik: uchwala nr 822.pdf
Dokument: Uchwała nr 822/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:43 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:43 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Załącznik: uchwala nr 821.pdf
Dokument: Uchwała nr 821/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:43 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:42 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Załącznik: uchwala nr 820.pdf
Dokument: Uchwała nr 820/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:42 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:41 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Załącznik: uchwala nr 798.pdf
Dokument: Uchwała nr 798/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:41 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:41 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Załącznik: uchwala nr 797.pdf
Dokument: Uchwała nr 797/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:41 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:41 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Załącznik: uchwala nr 796.pdf
Dokument: Uchwała nr 796/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:40 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:40 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Załącznik: uchwala nr 795.pdf
Dokument: Uchwała nr 795/2010 w sprawie wezwania Pani ......................... do usunięcia naruszenia interesu prawnego wynikającego z uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Nr 404/2008 z dnia 27.10.2008 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji..
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:40 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:39 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Załącznik: uchwala nr 755.pdf
Dokument: Uchwała nr 755/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:39 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:39 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Załącznik: uchwala nr 754.pdf
Dokument: Uchwała nr 754/2010 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pani ................................ na działalność Prezydenta Miasta Radomia.
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:39 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:38 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Załącznik: uchwala nr 720.pdf
Dokument: Uchwała nr 720/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:38 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:38 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Załącznik: uchwala nr 717.pdf
Dokument: Uchwała nr 717/2010 w sprawie skargi Pani .................... na uchwałę Nr 680/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.01.2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia.
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:37 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:37 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Załącznik: uchwala nr 696.pdf
Dokument: Uchwała nr 696/2010 w sprawie skargi Pana ....................... na uchwałę Nr 642/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30.11.2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom”.
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:36 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:36 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Załącznik: uchwala nr 682.pdf
Dokument: Uchwała nr 682/2010 w sprawie wezwania Pana ......................... do usunięcia naruszenia interesu prawnego wynikającego z uchwały Nr 642/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30.11.2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań...
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:36 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:35 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Załącznik: uchwala nr 681.pdf
Dokument: Uchwała nr 681/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:35 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:35 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Załącznik: uchwala nr 680.pdf
Dokument: Uchwała nr 680/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:35 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:34 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Załącznik: uchwala nr 679.pdf
Dokument: Uchwała nr 679/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:34 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:34 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Załącznik: uchwala nr 678.pdf
Dokument: Uchwała nr 678/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:34 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:33 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Załącznik: uchwala nr 554.pdf
Dokument: Uchwała nr 554/2009 w sprawie uznania za bezzasadne wezwania Państwa ....................... do usunięcianaruszenia wynikającego z uchwały Nr 480/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.02.2009r.
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:33 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:32 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Załącznik: Uchwała nr 534/2009
Dokument: Uchwała nr 534/2009 w sprawie uznania za bezzasadne wezwania Pana ............................... do usunięcia naruszenia interesu prawnego wynikającego z uchwały Nr 480/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.02.2009r.
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:32 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:31 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Załącznik: Uchwała nr 533/2009
Dokument: Uchwała nr 533/2009 w sprawie uznania za bezzasadne wezwania Pana ...................... do usunięcia naruszenia interesu prawnego wynikającego z uchwały Nr 480/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.02.2009r.
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:31 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:31 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Załącznik: Uchwała nr 532/2009
Dokument: Uchwała nr 532/2009 w sprawie uznania za bezzasadne wezwania Pani ......................... do usunięcia naruszenia interesu prawnego wynikającego z uchwały Nr 480/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.02.2009r.
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:31 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
15.02.2024 09:30 Agata Gierczak
Inspektor
skasowanie
Załącznik: uchwala nr 531.pdf
Dokument: Uchwała nr 531/2009 w spra