Urząd Miejski w Radomiu

Organizacja Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych

Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych mieści się w Radomiu, przy ul. Lipskiej 2.

W skład Zespołu  wchodzą:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 - Specjalna,

2) Publiczne Gimnazjum Nr 21 - Specjalne,

3) Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

4) Publiczne Przedszkole Specjalne nr 18

5) Specjalistyczna Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu

  • Organem Prowadzącym jest Gmina Miasta Radom.
  • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu.

6)  Wszystkie typy szkół i placówek oświatowych wchodzące w skład Zespołu mają jednego Dyrektora, jednego wicedyrektora, jedną Radę Pedagogiczną.

  • Przedszkole i wszystkie typy szkół mają jedną Radę Rodziców.

7) Zespół posługuje się pieczęcią wspólną dla wszystkich szkół i placówek oświatowych wchodzących w jego skład

  • Pieczęcie poszczególnych typów Szkół i Poradni wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu i nazwę Szkoły lub placówki.
  •  Dla poszczególnych typów Szkół wchodzących w skład Zespołu są oddzielne pieczęcie urzędowe

8) W nazwie Zespołu, umieszczonej na tablicy urzędowej, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo, legitymacje szkolne, pomija się określenie „specjalna”.

Metadane

Data publikacji : 31.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Szwaczka
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Szwaczka Zespół Szkół Nr 2

Opcje strony

do góry