Urząd Miejski w Radomiu

OGŁOSZENIE Z DNIA 03.11.2016R. O KONKURSIE OFERT NA UŻYCZENIE LOKALU UŻYTKOWEGO

Ogłoszenie z dnia 01.03.2016 r. o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego o powierzchni 30 m 2 z przeznaczeniem na sklepik szkolny znajdujący się w XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica przy ul. 11 Listopada 27 w Radomiu

Ogłoszenie z dnia 01.03.2016 r. o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego o powierzchni 30 m 2 z przeznaczeniem    na sklepik szkolny znajdujący się w XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica  przy   ul. 11 Listopada 27 w Radomiu

 

  1. Dyrekcja XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi  im. Stanisława Staszica zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 30 m2 wraz z dostępem do mediów (woda, co)      w budynku XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi   im. Stanisława Staszica przy ul. 11 Listopada 27 w Radomiu.

 

  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie szkoły  w terminie do 22.03.2016 r. do godz. 11.00. Otwarcie kopert nastąpi  w dniu 23.03.2016 r. o godz. 12.00 w gabinecie dyrektora szkoły.

 

  1. W ofercie należy podać proponowaną kwotę brutto czynszu za miesiąc najmu lokalu użytkowego przeznaczonego na sklepik szkolny.

 

  1. Wymagany termin realizacji umowy od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

 

5.    Oferta sklepiku powinna obejmować żywność zgodną z Ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia   i wydanym na podstawie art. 6 niniejszej ustawy Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty. Oferowany asortyment nie może zagrażać zdrowiu i życiu uczniów.

 

  1. Oględzin pomieszczenia będzie można dokonać w dniu 15.03.2016 r. (wtorek) o godz. 12.00 wejście główne XI Liceum Ogólnokształcącego   z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Radomiu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 48 3640854 – osoba do kontaktu Pani Agnieszka Pecio.

 

  1. Wyniki postępowania zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez  umieszczenie na stronie internetowej szkoły, na BIP Radom, oraz na tablicy ogłoszeń w budynku  XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Radomiu.

Dyrektor szkoły

Elżbieta Bocheńska

Metadane

Data publikacji : 01.03.2016
Data modyfikacji : 01.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Pecio
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Pecio XI Liceum Ogólnokształcące
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Pecio

Opcje strony

do góry