Urząd Miejski w Radomiu

Sposób załatwiania spraw

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 w Radomiu załatwia wyłącznie skargi i wnioski należące do zakresu swojej właściwości.

Aktem prawnym regulującym sposób przyjmowania i załatwiania spraw jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami) oraz Instrukcja kancelaryjna Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 w Radomiu.

  • Sekretariat szkoły przyjmuje pisma, wnioski i podania interesantów. Informujemy, że zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46), skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
  • Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą korespondencyjną na adres:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26

ul. Wośnicka 125

26-600 Radom

  • telefonicznie: +48 48/331-28-74, faksem: +48 48/331-28-74
  • pocztą elektroniczną: sekretariat@psp26radom.pl
  • osobiście w godzinach pracy sekretariatu
  • Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

 

Sekretariat

Obsługa sekretariatu: KAMILA GAC

stanowisko: sekretarz szkoły

tel./fax 48/331-28-74

e-mail: sekretariat@psp26radom.pl

godziny pracy: poniedziałek – wtorek od 7.00 do 15.00

 

 

Metadane

Data publikacji : 20.01.2020
Data modyfikacji : 23.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Przepiórka Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Przepiórka

Opcje strony

do góry