Urząd Miejski w Radomiu

Godziny przyjęć interesantów

Sprawy uczniów i rodziców załatwiane są w dniach pracy szkoły w godzinach od 900 do 1400.

Dyrektor i Wicedyrektorzy szkoły Publicznej Szkoły Podstawowej nr 23 im. Stefana Żeromskiego w Radomiu przyjmują interesantów w dniach i godzinach pracy szkoły.

Skargi i wnioski można składać:

  • drogą korespondencyjną, kierując skargę lub wniosek na adres:

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23

 ul. Gajowa 60

 26 - 600 Radom

  • telefonicznie: +48 483665288, faksem: +48 483664191
  • pocztą elektroniczną: sekretariat@psp23.radom.pl
  • osobiście w godzinach pracy sekretariatu

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. 

Metadane

Data publikacji : 03.10.2013
Data modyfikacji : 18.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Bernat
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Bernat Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Bernat

Opcje strony

do góry