Urząd Miejski w Radomiu

https://www.bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-oswiatowy/szkoly-podstawowe/publiczna-szkola-podst-13/sposob-zalatwiania-spra/22223,Informacja-o-przyjeciach-skarg-i-wnioskow.html
2021-12-03, 10:29

Informacja o przyjęciach skarg i wniosków

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu,

załatwia wyłącznie skargi i wnioski należące do zakresu swojej właściwości. Skargi i wnioski przyjmuje sekretariat szkoły .

Zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania

i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy)

oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu można składać:

Osobiście lub korespondencyjnie na adres:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu, 
ul. Trojańska 5
26-600 Radom

Interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są w siedzibie szkoły:

- od poniedziałku do piątku w godzinach:        07.00 - 15.00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.)

Dział VIII „Skargi i wnioski".

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Metadane

Data publikacji : 06.02.2013
Data modyfikacji : 18.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dyrektor szkoły- Robert Bartkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Pawęzka Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Pawęzka

Opcje strony