Urząd Miejski w Radomiu

Redakcja

Szkolny Administrator BIP:

bartlomiej.kopinski@plastyk.radom.pl

  

       Na tej stronie udostępniamy informacje publiczne zgodnie z zapisami:

  • Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198),
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619)),
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.) .
  • Ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 811 i 915) (stan prawny na dzień 25 lipca 2014 r.)

 

Metadane

Data publikacji : 25.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Kopiński Zespół Szkół Plastycznych

Opcje strony

do góry