Urząd Miejski w Radomiu

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PP NR 10

Załączniki do Regulaminu bezpieczeństwa i higieny:

 1. Procedura bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w Przedszkolu Publicznym Nr 10 im. Jana Brzechwy w Radomiu
 2. Procedura organizacji zajęć i zabaw na terenie ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym Nr 10 im. Jana Brzechwy w Radomiu
 3. Procedura korzystania z sali zajęć, sali gimnastycznej, placu zabaw, boiska sportowego podczas prowadzenia zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych
 4. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 10 im. Jana Brzechwy w Radomiu     
 5. Procedura postępowania w przypadku choroby lub wypadku dziecka w Przedszkolu Publicznym Nr 10 im. Jana Brzechwy w Radomiu
 6. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy
 7. Procedura organizowania zastępstw za nieobecnych nauczycieli i  łączenia grup, obowiązująca w Przedszkolu Publicznym Nr 10 im. Jana Brzechwy w Radomiu
 8. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych Przedszkola Publicznego Nr 10 im. Jana Brzechwy w  Radomiu: 
 • Procedura postępowania na wypadek pożaru 
 • Plan działania na wypadek pożaru 
 • Procedura postępowania w przypadku zgłoszenia informacji o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego w budynku przedszkola 
 • Procedura postępowania w przypadku eksplozji 
 • Procedura postępowania w przypadku zagrożenia eksplozją 
 • Procedura postępowania w przypadku skażenia chemicznego 
 • Procedura postępowania w przypadku agresywnego intruza lub złodzieja na terenie przedszkola 
 • Procedura postępowania podczas napadu  
 • Procedura postępowania w przypadku niebezpiecznej sytuacji w bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola

Metadane

Data publikacji : 22.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Beata Fryśkowska Przedszkole Publiczne Nr 10

Opcje strony

do góry