Urząd Miejski w Radomiu

Status Publicznego Przedszkola nr 7

Status prawny

Publiczne Przedszkole Nr 7 w Radomiu jest placówką  oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym.

 

Organ prowadzący: Gmina Miasta Radomia    a w nim Wydział Edukacji Sportu i Turystyki               

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Warszawie, delegatura w Radomiu

 

 

Przedszkole działa na podstawie:

 

Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r Dz.U. z 2004r nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

Statutu Publicznego Przedszkola Nr 7 w Radomiu 

Metadane

Data publikacji : 10.05.2019
Data modyfikacji : 10.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Sijer Przedszkole Publiczne Nr 7
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Sijer Przedszkole Publiczne Nr 7
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Sijer

Opcje strony

do góry