Urząd Miejski w Radomiu

Orgaznizcja Przedszkola

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

1. Przedszkole funkcjonuje od 1 września do 31 sierpnia z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

 2. Przedszkole czynne jest przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 6:00 do 17:00.

 3. W Przedszkolu funkcjonuje jedenaście oddziałów :  w budynku przedszkola 7 oddziałów , w budynku PSP Nr 17 cztery oddziały.

 4. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacji Przedszkola, opracowany przez Dyrektora w terminie do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący Przedszkole do dnia 30 maja danego roku.

 5. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z jednoczesnym uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 7. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. Przedszkole funkcjonuje  przez cały rok szkolny,z wyjatkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole ,  na wspólny  wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców,

8. Poszczególne oddziały w przedszkolu:

 I oddział „Krasnoludki” dla dzieci 3 letnich

 II oddział „ Pajacyki” dla dzieci 3 letnich

 III oddział „Smerfy” dla dzieci 4 letnich

 IV oddział „Misie” dla dzieci 3-4-  letnich 

 V  oddział " Bajkoludki" dla dzieci 4 letnich  

 VI  oddział " Tygryski" dla dzieci 5 letnich 

 V II oddział " Biedronki" dla dzieci 5 letnich 

VII  oddzaił  " Żabki"  dla dzieci 5 letnich  zlokalizowany w budynku Publicznej szkoły Podstawowej Nr 17 ul.Czarnoleska 10

 IX oddział " Przyjaciele" dla dzieci 6 letnich  zlokalizowany w budynku Publicznej szkoły Podstawowej Nr 17 ul.Czarnoleska 10

X oddział " Motylki" dla dzieci 6 letnich  zlokalizowany w budynku Publicznej szkoły Podstawowej Nr 17 ul.Czarnoleska 10

XI oddział " Skrzaty" dla dzieci 6 letnich zlokalizowany w budynku Publicznej szkoły Podstawowej Nr 17 ul.Czarnoleska 10

  

Metadane

Data publikacji : 01.09.2022
Data modyfikacji : 24.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Kacprzyk-Pacyna
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Kacprzyk-Pacyna Przedszkole Publiczne Nr 5
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Kacprzyk-Pacyna

Opcje strony

do góry