Urząd Miejski w Radomiu

https://www.bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-oswiatowy/przedszkola/przedszkole-publiczne-4/ogloszenia-komunikaty/28482,Zintegrowany-system-zarzadzania-oswiata-na-terenie-Gminy-Miasta-Radomia-PROCEDUR.html
2021-12-03, 11:54

Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia - PROCEDURA KORZYSTANIA Z SYSTEMU iPrzedszkole PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 5 W RADOMIU

Metadane

Data publikacji : 24.09.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urząd Miejski
Osoba udostępniająca informację:
Teresa Szerling Przedszkole Publiczne Nr 5

Opcje strony