Urząd Miejski w Radomiu

 

Przedszkole Publiczne Nr 24

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Janusza Korczaka

Radom, ul. Powstańców Śląskich 9

tel. (48) 344 71 62

fax. (48) 344 30 86

Czynne: 6:00 - 17:00

poczta@pp24.radom.pl

www: http://pp24.radom.pl

 

Charakterystyka przedszkola

 

            Placówka zlokalizowana jest na osiedlu Gołębiów I w budynku wolno stojącym, otoczonym ogrodem. Przedszkole Publiczne nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusz Korczaka jest placówką opiekuńczo-wychowawczo-kształcącą i terapeutyczną przeznaczoną dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym.  
            Oddziały integracyjne zorganizowane zostały w celu umożliwienia wychowankom niepełnosprawnym zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości, zaś zdrowym wychowankom w celu uświadomienia istnienia w ich otoczeniu niepełnosprawnych rówieśników. W przedszkolu mieści się 9 oddziałów integracyjnych. Wszystkie oddziały mieszczą się w budynku przedszkola. Placówka dysponuje 9 gabinetami terapeutycznymi, bogatą bazą środków dydaktycznych, sprzętem audiowizualnym, wykorzystywanym w codziennej pracy opiekuńczo- wychowawczo – dydaktycznej.
            Naszą kadrę tworzą osoby świetnie przygotowane do pracy z dziećmi. Świadczą o tym nie tylko ukończone studia pedagogiczne ale również liczne kursy doszkalające. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych i terapeutycznych w przedszkolu zatrudnieni są następujący specjaliści: psycholog, pedagog specjalny, logopeda, neurologopeda, rehabilitant ruchowy, terapeuta SI, tyflopedagog, oligofrenopedagodzy oraz pedagodzy z uprawnieniami do dodatkowych zajęć: muzykoterapia, logorytmika, gimnastyka korekcyjna. Oferujemy dzieciom uczestnictwo w dodatkowych zajęciach: rytmika, taniec, dogoterapia oraz w różnych imprezach środowiskowych, atrakcyjnych wycieczkach autokarowych, uroczystościach rodzinnych, imprezach przedszkolnych, zajęciach otwartych dla rodziców. Dla wychowawców w naszym przedszkolu praca z dziećmi to przede wszystkim pasja. Wkładamy w nią całe nasze zaangażowanie.

       

Metadane

Data publikacji : 20.11.2012
Data modyfikacji : 29.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Koczańska Przedszkole Publiczne Nr 24
Osoba modyfikująca informację:
Monika Koczańska

Opcje strony

do góry