Urząd Miejski w Radomiu

Organizacja Przedszkola

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

  

1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września a kończy 31 sierpnia.

 

2. Przedszkole czynne jest przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 6:00 do 17:00.

 

3. W Przedszkolu funkcjonuje dziewięć oddziałów integracyjnych.

 

4. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacji Przedszkola.

 

5. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia.

 

6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

7. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godz. 9.00 – 14.00

 

8. Oddziały integracyjne w przedszkolu:

 

I oddział „Biedronki” dla dzieci 3 - letnich

II oddział „ Gwiazdki” dla dzieci 3 - letnich

III oddział „ Żabki” dla dzieci 6 - letnich

IV oddział „Krasnale” dla dzieci 6 - letnich

V oddział  „Motylki" dla dzieci 5 - letnich

VI oddział „Słoneczka" dla dzieci 5 - letnich

VII oddział ,,Pszczółki" dla dzieci 5 - letnich

VIII oddział ,,Muchomorki" dla dzieci 4 - letnich

IX oddział "Jeżyki" dla dzieci 4 - letnich

 

  

 

Metadane

Data publikacji : 17.02.2013
Data modyfikacji : 30.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Wlazło
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Wlazło Przedszkole Publiczne Nr 24
Osoba modyfikująca informację:
Monika Koczańska

Opcje strony

do góry